Vajnorské jazero-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Adrian 19. júna 2019

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, prečo na Vajnorskom jazere zaberajú celú pláž na veľkom jazere vodné bicykle pričom nájomná zmluva, ktorá je k dispozícii na stránke MČ Vajnory, je podpísaná výlučne na parc.č. 2901/1 ? Ďakujem

24. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Adrián,
ďakujeme za Váš podnet. K vznesenej otázke uvádzame podľa nájomnej zmluvy je prenajatá časť vodnej plochy a brehu jazera v celkovej ploche 600 m2 v priestore ako je zakreslený v dodatku ktorý je súčasťou zmluvy. Vodná plocha pod parcelným číslom 2901/1 (malé jazero) je v správe MiÚ Bratislava Vajnory. Nájomná zmluva bola vystavená podľa požiadaviek prenajímateľa. Veľké jazero (parc. Č. 2004/1)vlastní štátna spoločnosť. Nájomné vzťahy tejto spoločnosti sú mimo dosahu nášho úradu.
Treba upozorniť že Vajnorské jazera nie nie sú vyhlásené za prírodné kúpalisko. Kúpanie v jazere je na vlastné nebezpečenstvo. Vajnorské jazerá slúžia hlavne na lov rýb a sú označené ako lovný revír.


Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia
Mestská časť Bratislava–Vajnory
25. jún 2019

Vajnorák z BA

Dobrý deň,
kam potom idú peniaze, ktoré MČ Vajnory dostane za prenájom vodnej plochy? Suma 7 € za hodinu vodného bicykla je dosť. Keď je kúpanie na vlastné nebezpečenstvo, tak preto ste podpísali zmluvu na ďalšiu sezónu?
S pozdravom
Vajnorák z BA
25. jún 2019

mino

pani Poráziková tak prečo sú bicykle na veľkom jazere umiestnené a nie na malom ako je v dodatku a v zmluve, skúste prosím odpovedať.
Otázka pre portál ,prečo je tento podnet uzatvorený, vadí niekomu!?!?
26. jún 2019

Vajnorák z BA

Dobrý deň,
presne tak. Ako je možné? Žiadame o zrušenie bicyklov na Vajnorskom jazere.
Len pre informáciu zasielam víkendový zárobok - príklad:
V ponuke má cca 15 bicyklov, kde hodina stoji 7€. Bicykle prenajíma od 12:00 do 20:00 ( 8 hod) = 56 € za jeden bicykel za deň x 15 = 840 € x 2 = 1680 € hrubý príjem za víkend.
Ďakujeme za odpoveď.
S pozdravom
VajnorakzBA
26. jún 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, mino,
podnet bol označený ako uzatvorený (nie však vyriešený), pretože naň bola poskytnutá odpoveď od samosprávy odôvodňujúca aktuálny stav ako oprávnený, čo prakticky znamená, že podnetom sa nebude už nikto ďalej zaoberať a ani ho riešiť, keďže ho nepovažujú sa problematický. (a z pozície administrátora odkazu ani nevieme "prinútiť" zodpovedný subjekt k riešeniu podnetu)

Vzhľadom na ďalšiu diskusiu a nekorešpondujúce vysvetlenie s vami opisovaným stavom podnet opätovne otváram a preposielam samospráve.

Zároveň Vás chcem upozorniť na dodržiavanie pravidiel slušného chovania, zdržanie sa vulgarizmov a držanie sa vecnej povahy podnetu. Príspevky porušujúce pravidlá, prípadne obsahujúce osobné útoky na pracovníkov/čky samosprávy budú vymazané (alebo upravené). Vďaka
27. jún 2019

Vajnorák z BA

Dobrý deň,
podmienka na čistenie pláže raz mesačne???? to myslite vážne??? a vodné bicykle sa budú pohybovať výlučne na parcele č. 2901/1 - vodné plochy.
Žiadam Vás o udelenie pokuty a zrušenie resp presun vodných bicyklov podľa dohodnutej zmluvy.
S pozdravom VajnorákzBA
27. jún 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
po internej komunikácii so samosprávou podnet uzatváram, Tak ako bolo uvedené v odpovedi z 24.6, zmluva sa vzťahuje len na malé jazero a veľké jazero vlastní štátna spoločnosť a nie MČ Vajnory. To, či a ako má štátna spoločnosť uzatvorenú zmluvu o prenájme vodnej plochy veľkého jazera už nespadá pod kompetenciu samosprávy a preto tento problém ani nevie ďalej riešiť.
27. jún 2019

Vajnorák z BA

Nerozumiem... Keď to neviete riešiť, tak nemôžete udeliť súhlas... Pripravíte zmluvu, kde viete, že podnikateľ to bude porušovať ( najlepšie je na tom uvedená pokuta, ktorú nikdy nemusí zaplatiť) tomu sa hovorí podnikanie na Svk :)
28. jún 2019

Vajnorák z BA

Dobrý deň,
žiadam Vám o znovu otvorenie podnetu. Dôvod je, že podnikateľ porušuje zmluvu, ktorú podpísal s MČ Vajnory. Zmluva je definovaná na malé jazero - nie na veľké jazero. MČ Vajnory o tomto probléme vie a aj tak povoľuje porušenie zmluvy podnikateľovi. Ako je možné, že starosta podpísal takúto zmluvu?
S pozdravom VajnorakzBA
28. jún 2019

Adrian

Cl. V Povinnosti najomcu
bod c.6 - pohybovat vylucne na parcele c. 2901/1

nasledne bod 8 - nesplenenie povinnosti uvedenych v tomto clanku.

Na zaklade tejto zmluvy a nasledne toho ze bicykle sa pohybuju aj mimo tejto plochy (2901/1) je na mieste otazka: Preco nebol doteraz pokutovany MC Vajnory?

dakujem
06. júl 2020

Vajnorák z BA

Dobrý deň,
chcel by som osloviť MČ Vajnory, ako vyzerá aktuálne zmluva medzi Nájomcom, ktorý prevádzkuje vodné bicykle a MČ Vajnory? Vedeli by ste nám poslať Nájomnú zmluvu?
07. júl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Vajnorák z BA,
Váš komentár preposielam samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
07. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem,
posielame Vami požadovanú zverejnenú zmluvu.

S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
08. júl 2020

Vajnorák z BA

Dobrý deň,
prosím odpovedať na otázky:
1) Ako je možné, že pán Ohera prevádzkuje svoju činnosť na inej parcele ako je uvedené v zmluve?
2) Prečo je nájomne za dva mesiace také nízke? Nemala by byť suma vyššia, aby sa tie peniaze mohli použiť na zveľadenie Vajnorského jazera?
3) V predchádzajúcej zmluve bola pokuta za nedodržanie povinnosti. Prečo ste zmluvnú pokutu dali preč?
4) V roku 2019 tiež pán Ohera prevádzkoval svoju činnosť na inej parcele ako mal uvedené v zmluve. Mala by mu byť uložená pokuta. Zaplatil ju? V prípade ak hej, tak Vás prosím o zaslanie dokladu o úhrade.
Ďakujem.
S pozdravom Vajnorák z Ba

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania