level start 3
Viac o bodoch aktivity
82%
548/600
level end 4

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% používateľov
89%

22 pridaných komentárov

Viac ako 94% používateľov
94%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%