level start 3
Viac o bodoch aktivity
80%
541/600
level end 4

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% použíavateľov
89%

22 pridaných komentárov

Viac ako 95% použíavateľov
95%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%