level start 3
Viac o bodoch aktivity
40%
422/600
level end 4

6 pridaných podnetov

Viac ako 91% používateľov
91%

10 pridaných komentárov

Viac ako 88% používateľov
88%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%