Naši partneri a podporovatelia


Spoločnosť Softec pripravila našu mobilnú aplikáciu pre smartfóny s operačným systémom Andoid a iOS, pomocou ktorej je nahlásenie podnetu ešte jednoduchšie ako doteraz. Aplikácia získala 1. miesto v súťaži AppsRulezz 2013.

Google Slovensko ďakujeme za venovanie hlavnej ceny do súťaže pre študentov stredných škôl - "Vychtaj problémy svojho mesta."

Podpora z Vyšehradského fondu umožní implementovať náš redakčný systém v krajinách V4. Vďaka našim partnerom v Českej Republike, Maďarsku a Poľsku bude v priebehu roka 2012 v týchto krajinách spustená obdoba nášho portálu.

Dobrej krajine vďačíme za zaradenie nášho projektu do darcovského systému na stránke www.dobrakrajina.sk.

So Stavebnou políciou spolupracujeme formou umiestnenia našich widgetov a formulára pre nahlásenie nového podnetu na stránke www.stavebnapolicia.sk. Pomocou týchto widgetov sú podnety pridané prostredníctvom webstránky Stavebnej polície automaticky pridané aj do databázy podnetov na našom portáli. Pri riešení problémov súvisiacich s nepovolenou výstavbou tak oba portály postupujú spoločne.

Združeniu občanov miest a obcí slovenska — ZOMOS ďakujeme za dlhodobú podporu a rozšírenie nášho portálu aj do menších slovenských miest.

Naša spolupráca s občiankym združením Oživení vo februári 2012 vyústila do spustenia portálu www.chodcisobe.cz. Portál, ktorý funguje na našom redakčnom systéme slúži obyvateľom Prahy pre zlepšenie pešej a cyklistickej infraštruktúry mesta.

Jedna z popredných advokátskych kancelárií bnt attorneys at law nás podporila v rámci programu Nadácie Pontis Pro Bono advokáti a nakoncipovala nám zmluvu o mediálnej spolupráci s "tvárou" nadchádzajúcej kampane Odkazprestarostu.sk. Ďakujeme im

Portálu sme.sk ďakujeme za zaradenie našich widgetov do sekcie http://bratislava.sme.sk a ďalších sekcií spravodajstva bratislavských mestských častí. Vďaka umiestneniu týchto widgetov majú čitatelia sme.sk prehľad o aktuálnych problémoch v jednotlivých mestských častiach. Spoluprácu s najčítanejším spravodajským portálom sme.sk si obzvlášť ceníme.

V apríli 2012 sme získali grantovú podporu od CEE TRUST, vďaka ktorej budeme môcť pracovať na skvalitnení participácie občanov vo verejnom živote s dôrazom na využitie nových informačných a komunikačných technológií. Viac o podpore CEE TRUST sa môžete dočítať na našom blogu.

Bratislavskému informačno-spravodajskému portálu www.baportal.sk ďakujeme za umiestnenie našich widgetov.

Vďaka Nadácií intenda a poskytnutému grantu v rámci výzvy „Rozvíjame občiansku identitu“ sa zameriame na podporu občianskej participácie mladých ľudí od 14 do 19 rokov prostredníctvom ich zapojenia do portálu Odkazprestarostu.sk a inovatívnej kampane na propagáciu tohto portálu ako jedného z účinných nástrojov občianskej participácie.

Spolu s trashout.me pripravujeme riešenie pre spoločný postup pri nahlasovaní nelegálnych skládok.

Pizza SEO ďakujeme za konzultácie a cenné rady týkajúce sa použiteľnosti nášho portálu.

Služba Odkaz pre starostu je dostupná aj cez občiansky portál www.racan.sk.

Bratislavský okrášľovací spolok pridáva na Odkazprestarostu.sk podnety svojich sympatizantov o problémoch, ktoré ich v Bratislave trápia. Do budúcnosti plánujeme spoločné dobrovoľnícke podujatia.

Vajnorskej vzdelávacej spoločnosti ďakujeme za umiestnenie našich widgetov.

Vďaka príspevku Nadácie ESET sa odkazprestarostu.sk už v najbližších mesiacoch dočká novej funkcionality.

Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov: Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Ďakujeme Websupportu za zaradenie nášho portálu do projektu freeweb.sk. Boli sme vôbec prvým start-up projektom v programe freeweb, a zo stretnutia sme si okrem bezproblémovo fungujúceho webhostingu (ďakujeme!) odniesli aj niekoľko cenných rád a nápadov. O našom stretnutí sa môžete dočítať viac v článku na Websupport blogu.