Berehovská-chodník-rozkopaný

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Miroslav 16. januára 2023

Po rekonštrukcii trafostanice zostala takáto spúšť. Bager poškodil obrubníky pred vchodom bytového domu cintorínska 850/3. Do Vianoc sa tam pracovalo každý deň až do 23.12.22 a teraz je 16.1.23 a stavenisko je opustené. Bolo by dobré ak by to stavebná firma dala aj do pôvodného stavu, plus by tam mohli vysadiť zeleň.

31. január 2023

Odpoveď samosprávy

Stavba VSD, a. s., v rámci ktorej došlo k výmene/ náhrade existujúcej murovanej trafostanice za diaľkovo ovládanú kontajnerovú trafostanicu, nie je ešte ukončená.

Stavebník je povinný dodržať podmienky, ukotvené vo vydanom stavebnom povolení, podľa ktorého má byť stavba ukončená najneskoršie do 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
https://www.trebisov.sk/uradna-tabula/27057

odd. výstavby a majetku Trebišov
02. február 2023

Odpoveď samosprávy

Na stavbe firma realizuje činnosti naďalej, koncom januára 2023 už boli betónové časti odpratané. Stav zo začiatku februára 2023 zobrazený v priloženej fotografii.

mesto Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania