Príslušný volebný obvod: č. 2
Poslanci za obvod: RNDr. Gabriela Cabanová, Mgr. Tibor Pekarčík, Mgr. Martin Uhlík, Mgr. Matej Lančarič, Ing. Peter Šujan, Ing. Andrej Farkaš
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Naposledy komentované, ulica Mozartova ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-neporiadok a odpadky-neodpratané lístie

Západ - ulica Mozartova
25. februára 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Západ - ulica Mozartova
26. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-zviera-deratizácia

Západ - ulica Mozartova
12. augusta 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Západ - ulica Mozartova
02. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-parkovanie-problémové

Západ - ulica Mozartova
14. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-Verejné služby-iné

Západ - ulica Mozartova
12. apríla 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-osvetlenie-nefunkčné

Západ - ulica Mozartova
23. februára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničená drevina na zelenom páse

Západ - ulica Mozartova
09. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Inštalácia spomaľovačov na Mozartovej

Západ - ulica Mozartova
31. mája 2018 Komentáre8 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-Verejné služby-iné

Západ - ulica Mozartova
04. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Mozartova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Západ - ulica Mozartova
07. apríla 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Autovrak opel

Západ - ulica Mozartova
05. novembra 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Včely pri škole

Západ - ulica Mozartova
27. mája 2019 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zberné suroviny

Západ - ulica Mozartova
25. apríla 2016 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodené dopravné značenie

Západ - ulica Mozartova
03. decembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0