Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najaktívnejšie, Ulica Juraja Slottu ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Vrak auta

Východ - Ulica Juraja Slottu
07. júna 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce čiary na parkoviskách na Družbe

Východ - Ulica Juraja Slottu
07. júna 2012 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dlhodobo odstavené nepojazdné vozidlo

Východ - Ulica Juraja Slottu
28. júna 2012 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený odpad

Východ - Ulica Juraja Slottu
05. novembra 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ohnuté stromčeky

Východ - Ulica Juraja Slottu
04. februára 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce zvislé dopravné značenie

Východ - Ulica Juraja Slottu
05. apríla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prerastená zeleň

Východ - Ulica Juraja Slottu
09. mája 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodený smetný kôš

Východ - Ulica Juraja Slottu
25. mája 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nalomená haluz nad parkoviskom

Východ - Ulica Juraja Slottu
01. júna 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Preplnený kontajner na sklo

Východ - Ulica Juraja Slottu
24. júna 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Sanácia betónových plôch

Východ - Ulica Juraja Slottu
24. júla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Návrh na odstránenie obrubníka

Východ - Ulica Juraja Slottu
26. septembra 2013 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúca časť chodníka

Východ - Ulica Juraja Slottu
07. októbra 2013 Komentáre11 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Premnozene potkany

Východ - Ulica Juraja Slottu
11. novembra 2013 Komentáre19 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neprehľadný výjazd z parkoviska

Východ - Ulica Juraja Slottu
17. decembra 2013 Komentáre1 Hodnotenie0