Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Naposledy komentované, Ulica Juraja Slottu ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Východ - Ulica Juraja Slottu
29. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Východ - Ulica Juraja Slottu
28. apríla 2019 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-parkovanie-chýbajúce miesta

Východ - Ulica Juraja Slottu
19. apríla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-cesta-výtlk

Východ - Ulica Juraja Slottu
16. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-cesta-výtlk

Východ - Ulica Juraja Slottu
15. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-neporiadok a odpadky-neodpratané lístie

Východ - Ulica Juraja Slottu
13. januára 2020 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Východ - Ulica Juraja Slottu
07. januára 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-spomaľovač-chýbajúci

Východ - Ulica Juraja Slottu
06. októbra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-chodník-bariérový

Východ - Ulica Juraja Slottu
04. novembra 2019 Komentáre13 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Nový asfalt vo vnútrobloku

Východ - Ulica Juraja Slottu
10. októbra 2018 Komentáre9 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-vertikálna značka-chýbajúca

Východ - Ulica Juraja Slottu
19. februára 2019 Komentáre6 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Vyblednutý priechod pre chodcov

Východ - Ulica Juraja Slottu
04. júla 2017 Komentáre8 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-Verejné služby-iné

Východ - Ulica Juraja Slottu
01. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-rozvodné siete-poškodená rozvodná skriňa

Východ - Ulica Juraja Slottu
15. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ulica Juraja Slottu-kôš-preplnený

Východ - Ulica Juraja Slottu
08. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie0