Príslušný volebný obvod: č. 6
Poslanci za obvod: Juraj Šarmír
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

ulica Javorová ulica

Uzavretý
 
meno užívateľa

Ulica Javorová-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Modranka - ulica Javorová
31. decembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie3
Jún 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Javorová-trávnatá plocha-vyschnutá

Modranka - ulica Javorová
13. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Javorová-kôš-preplnený

Modranka - ulica Javorová
26. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
November 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Chodník na Javorovej ulici

Modranka - ulica Javorová
18. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
September 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Protihluková stena

Modranka - ulica Javorová
09. septembra 2018 Komentáre6 Hodnotenie0
August 2018
Uzavretý
 
meno užívateľa

Obytná zóna pre Javorovú ul.

Modranka - ulica Javorová
06. augusta 2018 Komentáre10 Hodnotenie0
Júl 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodená cesta

Modranka - ulica Javorová
10. júla 2018 Komentáre0 Hodnotenie0