Pohyb psov

Zodpovednosť za riešenie: Zemianske Kostoľany

Vyriešený
meno
Jakub 07. decembra 2016

Dobrý deň poprosil by som vás vyriešiť problém zo psami "voľný pohyb" na danej ulici kvôli bezpečnosti a plynulosťi cestnej premávky, a z dôvodu bezpečnosti detí a starších občanov ktorý by mohli byť ohrozený na zdraví. Ďakujem vopred za vyriešenie problému.

02. január 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Podľa Vami zaslanej fotografie boli identifikované rasy jednotlivých voľne sa pohybujúcich psov a ich vlastníci z evidencie psov vedenej obcou. Vlastníci psov boli písomne upozornení na porušovanie platnej legislatívy upravujúcej držanie a chovanie psov na území obce ako aj na porušovanie príslušného všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho danú problematiku. V prípade, že dôjde k opakovanému porušeniu, obec začne voči vlastníkom psov viesť konanie o spáchaní priestupku, vrámci ktorého je možné uložiť pokutu, na čo boli vlastníci taktiež písomne upozornení.

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania