Dopravné zrkadlo na križovatke Uhliská - Roľnícka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Tomáš Baláž 26. októbra 2016

Nedávno bolo osadené dopravné zrkadlo na križovatke Uhliská - Roľnícka.
Zrkadlo je však nasmerované tak, že pri výjazde z ulice Uhliská
nie je vidieť autá prichádzajúce zľava(zo smeru od OC Vajnoria) pretože
v zrkadle je vidieť iba konáre a listy stromu ktorý sa nachádza vpravo od dopravného zrkadla.
Nie je teda vôbec možné vidieť prichádzajúce autá zľava.

27. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát Mestskej časti Bratislava-Vajnory


27. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
K Vášmu podnetu ohľadne zlého natočenia dopravného zrkadla umiestneného v križovatke Roľnícka – Uhliská uvádzame, natočenie zrkadla dáme preveriť a následne v prípade jeho zlého natočenia spoločnosť ktorá ho osádzala vykoná nápravu.
Zároveň sme požiadali Odbor správy komunikácií na magistráte mesta Bratislava, či by mohli zabezpečiť orezanie konárov, ktoré prekážajú vo výhľade. Na túto požiadavku sme z magistrátu dostali pozitívnu odpoveď.
Za Váš podnet ďakujeme a prajeme pekný deň
Ing. Janka Meštaníková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania