Cyklo koridor prekrytý šrafovaním

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Jan Bakos 12. októbra 2018

Ďalší cyklokoridor nám potichu zaniká na Odborárskom námestí. Po premaľovaní je z neho zrazu šrafovanie.

Žiadam o okamžitú opravu.

31. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
12. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

značenie cyklopiktogramu je realizované podľa projektu z roku 2012, ktorý bol vypracovaný pre organizáciu STARZ. Jeho poloha vychádza z vedenia cyklistov v dopravnom priestore Odborárskeho námestia, ktoré je však iné ako vedenie automobilovej dopravy a nejedná sa o zrušenie cyklopiktogramu.
Pre ozrejmenie prikladáme projekt. Na jeseň sa obnovil dopravný tieň, preto sa môže zdať, že cyklopiktogram je prekrytý.


Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
12. jún 2019

Jan Bakos

Podľa projektu, ktorý uvádzate sa mal dopravný tieň výrazne zmenšiť - jeho hranica mala byť tam ako je vyznačená červená čiara, čiže VEDĽA cyklopiktogramov nie na nich.

Čiže žiadam o zmenšenie dopravného tieňa v zmysle projektu a o obnovu cyklopiktogramov.
13. jún 2019

Jan Bakos

Poprosil by som administrátorov o otvorenie tohto podnetu a zaradenie do stavu Neriešený. Nieje možné, aby cyklokoridor zmizol a všetci sa tvárili, že je to tak v poriadku.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania