Chýbajúce dopravné značenie - zákaz zastavenia

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 30. októbra 2018

Na ulici Švabinského 15 chýba zákaz zastavenia v mieste, kde je vjazd a výjazd z parkovacieho domu na 1.nadzemné a 1.podzemné podlažie, kde parkuje cca 200 áut.
O kus ďalej, kde je vjazd/výjazd z garáží na prízemí pre cca 100 áut, zákaz zastavenia osadený je.
Bezproblémovému vjazdu a výjazdu na 1. a -1. podlažie bránia autá, ktoré neustále stoja v mieste vjazdu/výjazdu. Autá idúce po Švabinského ich musia obchádzať v protismere a dochádza k častým kolíznym situáciám. Stačí, ak hneď vedľa výjazdu parkuje väčšie auto brániace výhľadu a problém je na svete. Čo je viac menej každýkrát pri výjazde z garáží.
Navrhoval by som osadiť dopravné značenie "zákaz zastavenia" aj pred vjazd/výjad do garáži na 1 a -1 podlaží rovnako, ako je to pred vjazdom/výjazdom do garáži na prízemí!

31. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
19. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

príslušný vecný útvar hlavného mesta preveril Váš podnet. Predmetná komunikácie nie je zaradená v sieti komunikácií hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava, ako každá samospráva na Slovensku, môže vykonávať správu a údržbu len majetku, ktorý vlastní, alebo jej bol zverený do správy. Váš podnet posielame Miestnemu úradu príslušnej mestskej časti na posúdenie/vybavenie.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
29. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vodiči odstavujúci vozidlá na druhej strane od vjazdu do hromadnej garáže porušujú pravidlá cestnej premávky (§25 zak. č. 8/2009 Z.z.) – navrhované dopravné značenie by bolo duplicitným, nakoľko zákazy a príkazy vyplývajúce z ustanovení zákona sa nevyznačujú. V uvedenej veci je potrebné kontaktovať poriadkové zložky Mestskú políciu alebo Policajný zbor SR. V prípade záujmu odporúčame vec konzultovať na oddelení územného rozvoja a dopravy na miestnom úrade v Petržalke. Za podnet ďakujeme.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. november 2018

Anonymný užívateľ

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, no s vašim názorom sa nedá súhlasiť:

1.) Ak by totiž platilo, čo píšete, tak potom existujúce vodorovné aj zvislé dopravné značenie "zákaz zastavenia", ktoré je umiestnené pred vchodom do garáží na prízemí, je podľa vášho tvrdenia zbytočné. Ak je teda zbytočné, tak prosím o jeho odstránenie tak, aby dopravné značenie v v celom úseku Švabinského 13 až 17 bolo v zmysle vami spomínaných predpisov.

2.) Čo sa týka súčasného dopravného značenia, tam, kde zákaz v súčasnosti osadený je, autá neparkujú. Tam, kde osadený nie je, autá parkujú. Pokus s privolaním mestskej polície už zopárkrát prebehol, osadiť papuču na autá odmietli, lebo autá bezprostredne nezablokovali garážový vjazd/výjazd. Z dôvodu toho, že písmenu u) §25 zak. č. 8/2009 Z.z. nijak bližšie nešpecifikuje, kde konkrétne začína a končí hranica vjazdu/výjazdu.

Pre zlepšenie bezpečnosti by jednoznačne prospelo, keby sa zákaz osadil presne tak, ako bolo navrhnuté v prvom príspevku - cca 10m pred a aj za vjazdom do garáží. Odporúčam navštíviť uvedené miesto osobne.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania