Bošániho-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

V riešení
meno
Martin 15. apríla 2019

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás upozorniť na dovezené a odstavené auto parkovisko Bošániho 19, oproti VÚB banky, bez platne stk a tk 2013.

15. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

O neplatnosti TK predmetného vozidla informujeme príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií, ktorý nariadi držiteľovi vozidla vykonať povinnú technickú kontrolu vozidla. Platnosť TK a EK je povinný preverovať orgán polície alebo okresný úrad - odbor dopravy a pozemných komunikácií. Mestá a obce nemajú právomoc sledovať a kontrolovať EČV alebo platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel.

Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel môžu postupovať len v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť TK a EK nemá žiadny vplyv na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.

Všetky nepojazdné motorové vozidlá nahlásené na Odkaze sú v procese ich riešenia. Pre nás je veľká pomoc, že ich občania prostredníctvom Odkazu nahlasujú. Aj na základe týchto podnetov ich vieme začať riešiť.

To, že v reálnej praxi samosprávy nedokážu ani po dvoch rokoch dané vozidlo z verejného priestranstva odtiahnuť je dôsledok toho ako je celý proces nastavený platnou legislatívou. Mestská časť, alebo magistrát, nemôžu konať inak ako v rámci kompetencií zverených zákonom. Auto stojace na parkovisku netvorí prekážku cestnej premávky - preto nezasiahne polícia. A to, že nemá TK a EK alebo má vypustené pneumatiky a dva roky sa nepohlo z miesta NIE JE podľa žiadneho súčasne platného zákona platného v SR dôvod na jeho odtiahnutie. A ani samospráva a ani žiaden nespokojný aktívny občan nemá právo zasahovať vlastníkovi takéhoto vozidla do jeho vlastníckych práv. Legislatíva dala jedine okresným úradom právomoc konať ďalej v týchto veciach a udeľovať pokuty alebo auto nakoniec vyradiť z evidencie.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
15. apríl 2019

Martin

Vozidlo zjavne na falošnom EČV.

https://www.stkonline.sk/spz/BA826HG

BA826HG
VIN
TMBJB46Y ...
Druh vozidla
OSOBNÉ VOZIDLO
Kategória
M1
Výrobca vozidla
ŠKODA
Model
FABIA COMBI 6Y
15. apríl 2019

Martin

V inej mestskej časti to ide. Podnet z roku 2016.

Prosím o odstránenie vozidla, ktorému už v r. 2014 vypršala platnosť STK a EK. Vozidlo je už druhý rok nepohnuté na mieste a blokuje miesto pre ostatné autá.

Odpoveď samosprávy
Dobrý deň,

po zistení držiteľa vozidla bude vyzvaný na odstránenie (lehota 60 dní), ak ho sám neodstráni, odtiahneme ho MČ Rača.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
16. apríl 2019

Martin

Pravdepodobne ide o to isté motorové vozidlo na inom EČV podnet z 29. augusta 2018.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania