Karlova Ves

Spadnutý strom na Kuklovskej 15

Karlova Ves - Kuklovská


24. septembra 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Určuje sa

Vyriešený
 

Chodníky po rozkopávke na Púpavovej 28-38

Karlova Ves - Púpavová


24. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Železná tyč pri ihrisku na Púpavovej 21

Karlova Ves - Púpavová


24. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Neorezané stromy na Suchohradskej 3

Karlova Ves - Suchohradská


24. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vyhradené parkovacie miesta na Púpavovej 3 a 17

Karlova Ves - Púpavová


24. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Kolíky trčiace zo zeme na Hlaváčikovej 1

Karlova Ves - Hlaváčiková


23. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Suchý strom pri cintoríne Slávičie údolie

Karlova Ves - Staré grunty


23. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Neostrihané kríky na Majerníkovej 60

Karlova Ves - Majerníkova


22. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Opustené vozidlo na Karloveskej 23

Karlova Ves - Karloveská


20. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Opustené vozidlo na nadjazde ponad Karloveskú

Karlova Ves - Karloveská


20. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Opustená Toyota na Púpavovej 22

Karlova Ves - Púpavová


19. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Vozidlá vo dvore Beniakova - Ľ. Fullu

Karlova Ves - Beniakova


18. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
 

Opustené vozidlo na Púpavovej 30/A

Karlova Ves - Púpavová


17. septembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

V riešení
 

Neviditeľný priechod pri zoo

Karlova Ves - Mlynská dolina


16. septembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení