Petržalka, Cesty a chodníky, Naposledy zodpovedané samosprávou, Vyriešené podnety

Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci chodník na pláž

Petržalka - Viedenská cesta - stará časť
24. júna 2011 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Šrobárovo námestie - diera pri chodníku

Petržalka - Šrobárovo námestie
01. októbra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Údržba zelene

Petržalka - Krásnohorská
15. augusta 2010 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dvihnutý poklop kanála na ceste

Petržalka - Wolkrova
01. decembra 2018 Komentáre21 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Betón na ceste

Petržalka - Rusovská cesta
15. apríla 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Planckova - rozbitá flaša

Petržalka - Planckova
16. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pankúchova - znečistený chodník

Petržalka - Pankúchova
13. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Znečistený chodník

Petržalka - Holíčska
07. decembra 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Lietavská - odtokový žľab zasypaný odpadom

Petržalka - Lietavská
02. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vilová - 2 výtlky

Petržalka - Vilová
16. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Romanova-chodník-znečistený

Petržalka - Romanova
17. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rusovská cesta - zničený povrch nadjazdu

Petržalka - Rusovská cesta
24. augusta 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozpadajúce sa schody

Petržalka - Topoľčianska
03. mája 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Topoľčianska - výtlky

Petržalka - Topoľčianska
16. apríla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Einsteinova-chodník-výtlk

Petržalka - Einsteinova
14. augusta 2019 Komentáre3 Hodnotenie0