level start 5
Viac o bodoch aktivity
31%
1159/1500
level end 6

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

80 pridaných komentárov

Viac ako 98% používateľov
98%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%