9 pridaných podnetov

Viac ako 94% používateľov
94%

26 pridaných komentárov

Viac ako 95% používateľov
95%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Odvod dažďovej vody

Stred - Ulica Štefánikova
25. mája 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutá dlažba na ceste

Stred - Ulica Františkánska
21. januára 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zvláštne dopravné značenie na Priehradnej

Vrakuňa - Priehradná
07. augusta 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nekompletné dopravné značenie

Východ - Automobilová ulica
26. mája 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neaktuálna dopravná značka

Východ - Ulica Spartakovská
21. apríla 2016 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Opätovne radnica neinformuje o dopravných obmedzeniach

Východ - Ulica Hlboká
14. januára 2016 Komentáre8 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné pouličné osvetlenie

Stred - Ulica Františkánska
23. septembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedostatočné informovanie o uzávierkach

Stred - Ulica Športová
02. júla 2015 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Optimalizácia cyklu semaforu pri stanici HaZZ

Stred - Ulica Rybníková
26. mája 2015 Komentáre6 Hodnotenie0