Počúvali sme mestá a obce, čo im pri práci s podnetmi na Odkaze pre starostu chýba. Podľa vašich návrhov sme vytvorili Odkaz pre starostu PRO, vďaka ktorému môžete s podnetmi efektívne pracovať, robiť systémové rozhodnutia a šetriť čas.

OPS logo black
 • 0 eur/mesiac
 • pin blue1 kategória účtov
 • pin blueprijímanie podnetov
 • pin bluee-mailové upozornenia na nové podnety
 • pin blueodpovede na podnety
 • pin bluezmena zodpovednosti za podnety na iné subjekty
OPS pro logo black
 • 25 - 450 eur/mesiacviac info
 • pin gold3 kategórie účtov
 • pin goldpridávanie podnetov z iných zdrojov
 • pin golde-mailové upozornenia na akékoľvek akcie v systéme
 • pin goldpriraďovanie pracovníkov k podnetom
 • pin goldtermíny úloh k podnetom
 • pin goldautomatizované priraďovanie osôb a nastavovanie termínov
 • pin goldrozsiahle dáta a štatistiky
 • pin goldinterná diskusia k podnetom
 • pin goldmanažment pracovných skupín a úloh
 • pin goldoznamy obyvateľom
 • pin goldprémiové služby
 • pin goldškolenia, materiály
 • kontaktujte nás
Hlohovec primátor

Ing. MIROSLAV KOLLÁR,
primátor mesta Hlohovec

„Odkaz pre starostu som priniesol do Hlohovca už v roku 2013, vtedy ešte ako aktívny občan a využívame ho aj po tom, čo som sa stal primátorom. Hlohovčania sa naučili využívať túto možnosť nahlasovania podnetov a sú našimi očami tam, kde úradníci nedovidia. Nové funkcionality Odkazu pre starostu vďaka možnosti automatizácie niektorých nastavení nám umožňujú väčšiu flexibilitu pri práci s podnetmi a tým pádom aj rýchlejšie reakcie na ne priamo zodpovednými zamestnancami mestského úradu. Je preto pre nás prirodzené aj finančne podporiť takéto inovácie, ktoré prinášajú úžitok pre všetky strany, ktoré OPS využívajú.”

Koľko to stojí?

Cena závisí od počtu obyvateľov samosprávy:

1 - 4999 obyvateľov 25 eur/mesiac
5 000 - 9 999 obyvateľov 100 eur/mesiac
10 000 - 19 999 obyvateľov 125 eur/mesiac
20 000 - 49 999 obyvateľov 150 eur/mesiac
50 000 - 99 999 obyvateľov 225 eur/mesiac
100 000 a viac obyvateľov 450 eur/mesiac

Čo prináša Odkaz pre starostu mestu?

pin white

priraďovanie zodpovedných pracovníkov k podnetom tak, aby sa podnety na úrade „nestrácali“ a ich cesta úradom sa dala ľahko sledovať

“Ku každému podnetu viem priradiť zodpovedného pracovníka a nastaviť mu, dokedy má na podnet odpovedať, či dokedy má zabezpečiť jeho vyriešenie, aby sa podnety sa už na úrade nestrácali.”

ops demo
pin white

rozsiahle dáta o podnetoch a možnosť vytvárania štatistík na základe ľubovoľnej kombinácie kritérií (filtrov)

“Vďaka uceleným dátam o košoch, ktoré občania častejšie nahlasujú ako plné, môžeme nastaviť harmonogram ich vysýpania lepšie.”

ops harmonogram
pin white

automatizáciu procesov – napríklad automatické priraďovanie podnetov pracovníkom na základe kategórie

“Keďže môžete napríklad k podnetom na zlomené konáre na stromoch automaticky priradiť pracovníka oddelenia životného prostredia, celý proces riešenia podnetu je efektívnejší a rýchlejší.”

pin white

termíny jednotlivých úloh k podnetom

pin white

nastavenie upozornení e-mailom na čokoľvek, čo sa s podnetom deje

pin white

internú neverejnú diskusia pracovníkov ku každému podnetu

pin white

všetky podnety na jednom mieste - možnosť pridávať podnety z iných zdrojov, ako je napr. facebook, či e-mail a následne s nimi pracovať rovnako, ako s podnetmi z Odkazu pre starostu

pin white

zasielanie oznamov obyvateľom do mobilnej aplikácie

pin white

jednoduché vytváranie interných pracovných skupín a úloh aj mimo podnetov

Odkaz pre starostu PRO nie sú len funkcie,
je to služba pre vaše mesto.

OPS funkcie 1

Ponúkame technickú podporu, pomoc pri komunikácii s občanmi, či s propagačnými materiálmi.

OPS funkcie 2

Školenia pre zamestnancov, inštruktážne video a ďalšie materiály k práci so systémom.

OPS funkcie 3

Môžete s nami spolupracovať na príprave funkcií do ďalších aktualizácií.

Zaujalo vás to a chcete Odkaz pre starostu PRO používať aj vo Vašom meste?