Príslušný volebný obvod: č. 5
Poslanci za obvod: Mgr. Rastislav Mráz, Mgr. Tatiana Vavrová, Mgr. Stanislav Hric, Adam Peciar, Mgr. Magdaléna Eliášová
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Mestský mobiliár, Ulica Františkánska ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Kontajner na sklo

Stred - Ulica Františkánska
05. novembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
September 2015
Vyriešený
 
meno užívateľa

Oprava lavičiek a detského ihriska

Stred - Ulica Františkánska
01. októbra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0