Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo

Prepadnutý kanál

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


11. apríla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Február 2018
V riešení
 
Január 2018

Značky obytnej oblasti - Severná

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná


19. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Parkovanie Severná 16-18

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná


18. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
December 2017

Neporiadok - smeti

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove


25. decembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
November 2017

Prepadnutá cesta na Šturec

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Uľanská cesta


02. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 
Október 2017

Neotvoriteľný kontajner na plasty

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ulička


20. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
September 2017

Retardér

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pod Stráňou


06. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Odpad na Gaštanovej

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


04. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
August 2017

Zle zasypaná kanalizácia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová


30. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
Júl 2017
Neriešený
 
Neriešený
 
Máj 2017
V riešení
 
Apríl 2017

Parkovanie pri nemocnici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta


30. apríla 2017

6 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený
 

Zatrávňovacie panely pri kraji cesty

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová


02. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení