Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo

V riešení
 
Október 2017

Neotvoriteľný kontajner na plasty

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ulička


20. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
September 2017

Retardér

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pod Stráňou


06. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Odpad na Gaštanovej

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


04. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
August 2017

Zle zasypaná kanalizácia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová


30. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
Júl 2017
Neriešený
 
Neriešený
 
Máj 2017
V riešení
 
Apríl 2017

Parkovanie pri nemocnici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta


30. apríla 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený
 

Zatrávňovacie panely pri kraji cesty

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová


02. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Kamene padajúce na cestu

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ulička


02. apríla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
Marec 2017

Chýbajúci / neobnovený prechod

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká


30. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Detské ihrisko Podlavice

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


20. marca 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý
 
Január 2017

Neodhrnutý sneh už týždeň

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová


15. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
December 2016

Zničená križovatka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove


29. decembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení