V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo

Detské ihrisko Podlavice

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


20. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Rozhodnite
 
Január 2017

Neodhrnutý sneh už týždeň

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová


15. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
December 2016

Zničená križovatka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove


29. decembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
Vyriešený
 
November 2016
Vyriešený
 
Október 2016

Nefunkčné verejne osvetlenie

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová


30. októbra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
August 2016
Vyriešený
 

Výtlky Bukova

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Skubínska cesta


03. augusta 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Júl 2016
V riešení
 

Prechod pre chodcov

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta


25. júla 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený
 
Apríl 2016

Pokuty za parkovanie

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská


13. apríla 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Január 2016

Neosvetlena ulica

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová


06. januára 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
December 2015

Nefungujuce verejne osvetlenie Skolska ulica

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská


09. decembra 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
November 2015

Vrak Javorová ulica 7

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová


26. novembra 2015

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený