Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Verejný poriadok, Uzavreté

Uzavretý
 
meno užívateľa

Reklamné tabule prekrývajú umelecké dielo

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Nový svet
28. júla 2014 Komentáre10 Hodnotenie0