Polopriepustný kanál pri Proxente

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Martin Uváček 29. januára 2018

Kanál sa Radlinského pri stavenisku Proxenta je ťažko priepustný, po daždi sa tam vždy drží voda. Potrebné prečistiť alebo dať spraviť investorovi v rámci stavby.

29. apríl 2018

Martin U

Včera sa konečne čistilo.
18. júl 2018

Martin U

Prečistenie kanála nepomohlo, stále neodteká. Zjavne je problém niekde inde. Podnet znovu aktuálny.
18. júl 2018

Odkaz pre starostu

Aktualizácia bola zaslaná samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
19. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
04. september 2018

Martin U

Dôkaz že kanál momentálne slúži na len okrasu a nie svojmu účelu.
12. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že vpusty v danej lokalite budeme čistiť v termíne 10-11/ 2018.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
04. december 2018

Martin U

December 2018. Zjavne sa v mesiacoch 10-11 nič nečistilo. Chodci môže cvičiť preskok mláky.
04. december 2018

Odkaz pre starostu

Aktualizácia podnetu bola opätovne preposlaná samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
09. január 2019

Martin Uváček

Bez reakcie magistrátu a stále bez čistenia. Foto z dnešného večera ako dôkaz.
25. marec 2019

Martin Uváček

Stále neodteká.
26. marec 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne odoslaný Magistrátu.

S pozdravom

Martin Kollárik
Odkaz pre starostu
27. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
16. máj 2019

Martin Uváček

Stále neriešený podnet. Záplava pri každom daždi. Chodci nemajú kadiaľ chodiť.
17. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.


Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
17. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

O vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
21. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zabezpečíme prečistenie uličných vpustov. Zároveň vyzveme firmu Proxenta na pravidelnú údržbu vpustov v okolí stavby.

S pozdravom


Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
12. júl 2019

Martin Uváček

Nič nové. Stále neodteká. A to dnes nebol žiaden silný dážď.
27. júl 2019

Martin Uváček

A stále neodteká
29. júl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý den,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
30. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. február 2020

Martin Uváček

Podnet stále neriešený. Kanál neodteká a rovnaké podnety sa tu len množia.
06. marec 2020

Martin Uváček

Dnes sústavne prší a je tam zas obrovská mláka.
11. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o vašom podnete sme opätovne upovedomili príslušné oddelenie a požiadali o stanovisko.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
15. máj 2020

Martin Uváček

Nič sa nezmenilo.
26. máj 2020

Martin Uváček

Aj napriek zelenej značke čistenia, včera bol opäť kanál a jeho okolie zatopený. Očividne ide o problém celej sústavy kanalizácie na racianskom mýte. Takmer všetky problémové kanále na Račianskej pri zastávke električiek, na Šancovej pred zastávkou trolejbusov na stanicu a aj tento boli vvpredchdzajucich týždňoch vyčistené a všetky do jedného opäť neodtekajú.
28. máj 2020

Martin Uváček

Zelená značka a okolo všade bazén vody.
29. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie správy komunikácií uviedlo, že vpust bude vyžadovať rekonštrukciu. Termín rekonštrukcie je naplánovaný na október 2020.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania