Neriešené podnety, Majerníkova ulica

Neriešený
 
USER NAME HERE

Neostrihané kríky na Majerníkovej 60

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Apríl 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Parkovanie na šachte na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Február 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Povrch schodiska pri ihrisku na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
December 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Smeti na trávniku na Majerníkovej 36/A

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
November 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Parkovanie okolo zastávky Kuklovská

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Nefunkčný predajný stánok na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Október 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Čierna stavba na Majerníkovej 34

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Marec 2017
Neriešený
 
USER NAME HERE

Rozpadajúci sa vchod do podchodu na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Poškodené premostenie na škole na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Stav zábradlia popri Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Október 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Špina a odpadky pri podchode na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
August 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Zničený chodník a schodisko pri ZŠ A. Dubčeka

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Jún 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Neporiadok na nadchode na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Máj 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Poškodený chodník v areáli na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0
Apríl 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Nefunkčný areál ZŠ A. Dubčeka

Karlova Ves - Majerníkova
Hodnotenie0