Na barine ulica

V riešení
 
USER NAME HERE

Vodorovné značenie cesty z Hodonínskej ul. na ul. Na barine

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Apríl 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Vraky áut v Lamači

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
August 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Tri upchaté kanály v rade

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Marec 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Vrak(y) na barine

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Október 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Vznikajúca skládka odpadu

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Apríl 2016
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Lavička

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Marec 2016
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Autá na chodníku

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Október 2015
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Poklop od kanála

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Marec 2015
V riešení
 
USER NAME HERE

Zeleň na Barinách pozdĺž Lamačského potoka

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Júl 2014
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Opustené autá na parkovisku na Barinách za krčmou Haas

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Máj 2014
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Nelegálna reklama?

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
September 2013
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Nepozametaná ulica

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Máj 2013
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Problém s parkovaním v Lamači na ulici Na barine

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Január 2013
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Dlhodobo neodhrabané a neudržiavané chodníky

Lamač - Na barine
Hodnotenie0
Apríl 2011
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Parkovanie na chodníkoch a tráve

Lamač - Na barine
Hodnotenie0