Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Cesty a chodníky, Najobľúbenejšie, Vyriešené podnety, Ulica Vladimíra Clementisa ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-Cesty a chodníky-iné

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
18. septembra 2019 Komentáre7 Hodnotenie4
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-chodník-rozkopaný

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
23. apríla 2020 Komentáre8 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-Zeleň a životné prostredie-iné

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
02. januára 2019 Komentáre9 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-cesta-znečistená

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
04. decembra 2019 Komentáre7 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Vladimíra Clementisa-zábradlie-poškodené

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
27. januára 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničená zebra

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
07. júna 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Diera v chodníku

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
19. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jamy na chodníkoch

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutý chodník

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Deravý chodník

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
04. mája 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zaplavený chodník

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
13. mája 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Reklama na dopravnom značení

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
22. januára 2014 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nepoužívané stojisko pre kontajnery, Clementisova

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
15. apríla 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kamene pri obchode

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
24. decembra 2014 Komentáre11 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nevhodné umiestnenie stojiska pre zberné nádoby

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
13. marca 2015 Komentáre6 Hodnotenie0