Východ

V riešení
 
meno užívateľa

Zničené trávnaté plochy

Východ - Ulica Teodora Tekela
10. apríla 2013 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zlomená tabuľka

Východ - Ulica Palárikova
09. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zákaz vjazdu

Východ - Ulica Spartakovská
20. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Ozdoby našich sídlisk - trafačky a výmeničky

Východ - Ulica Hlboká
05. apríla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutý chodník

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce zvislé dopravné značenie

Východ - Ulica Juraja Slottu
05. apríla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jamy na chodníkoch

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
05. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2013
Vyriešený
 
meno užívateľa

Fajčenie na verejnom priestranstve - vchod do areálu MŠ

Východ - V jame
13. marca 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Státie a parkovanie v zákaze zastavenia + blokovanie prechodu

Východ - V jame
12. marca 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zelený odpad

Východ - Ulica Spartakovská
04. marca 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúca vodiaca lišta

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa
04. marca 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyvrátená značka

Východ - Ulica Spartakovská
04. marca 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

porušenie dopravných predpisov

Východ - Ulica Spartakovská
03. marca 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Orientačné tabule

Východ - Starohájska ulica
01. marca 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Február 2013
V riešení
 
meno užívateľa

Diery na chodnikoch po kanáloch

Východ - Ulica Spartakovská
27. februára 2013 Komentáre0 Hodnotenie0