Príslušný volebný obvod: č. 4
Poslanci za obvod: PhDr. Nemčovská, PhD., PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľubica Horváthová, Mgr. Ondrej Štefánik, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Ľuboš Kollár
Vývoz komunálneho odpadu: malé smetné nádoby: www.trnava.sk/userfiles/file/Kópia%20-%20Trnava%20výsyp%20%20malé%20koše.pdf
Vývoz separovaného odpadu: www.fcc-group.eu/files/documents/sk/erk/erk-trnava/harmonogram%20rd%20tt%202019-2020.pdf
Parkovanie: www.trnava.sk/sk/clanok/doprava

Najobľúbenejšie za týždeň, V riešení, Ulica Teodora Tekela ulica

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-parkovanie-nevyznačené miesta

Východ - Ulica Teodora Tekela
23. novembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Ulica Teodora Tekela-parkovanie-chýbajúce miesta

Východ - Ulica Teodora Tekela
27. novembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovanie na Družbe

Východ - Ulica Teodora Tekela
19. februára 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zničené trávnaté plochy

Východ - Ulica Teodora Tekela
10. apríla 2013 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Verejný neporiadok

Východ - Ulica Teodora Tekela
06. novembra 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vyschnuté nové stromy

Východ - Ulica Teodora Tekela
03. júna 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Úprava zelene presahujúcej do chodníka

Východ - Ulica Teodora Tekela
16. februára 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vodorovné dopravné značenie parkoviska

Východ - Ulica Teodora Tekela
23. augusta 2015 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Pitie alkoholu - vyrušovanie - ničenie - vykrádanie

Východ - Ulica Teodora Tekela
28. novembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Devastovanie zelene pri parkovisku

Východ - Ulica Teodora Tekela
01. decembra 2015 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúce značenie parkoviska

Východ - Ulica Teodora Tekela
07. júla 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rozháňanie vtákov streľbou na Družbe

Východ - Ulica Teodora Tekela
21. júla 2016 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zváženie zasypania zeminou - betonová plocha

Východ - Ulica Teodora Tekela
15. septembra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Úprava betónových plôch po odstránených kríkoch pri parkovisku

Východ - Ulica Teodora Tekela
08. januára 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Obnova vodorovného dopravného značenia na parkovisku

Východ - Ulica Teodora Tekela
28. marca 2017 Komentáre1 Hodnotenie0