level start 4
Viac o bodoch aktivity
75%
903/1000
level end 5

13 pridaných podnetov

Viac ako 97% používateľov
97%

26 pridaných komentárov

Viac ako 95% používateľov
95%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Povstalecká-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
30. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Podháj-chodník-poškodená dlažba

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Podháj
04. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-zábradlie-chýbajúce

Fončorda - Kyjevské námestie
09. apríla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nám. Ľ.Štúra-neupravená plocha

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
09. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nám.Ľ. Štúra - neporiadok vo verejnom priestranstve

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
09. marca 2019 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kuzmányho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Kuzmányho
30. decembra 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-chodník-výtlk

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-Verejný poriadok-iné

Fončorda - Kyjevské námestie
16. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nedostačujúci odvoz smetí

Fončorda - Moskovská
31. marca 2018 Komentáre9 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nevyhovujúci stav areálu starej nemocnice - neporiadok

Fončorda - Kyjevské námestie
16. marca 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Rekonštrukcia chodníka - Kyjevské námestie

Fončorda - Kyjevské námestie
12. marca 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pridanie zábradlia k chodníku - Kyjevské námestie

Fončorda - Kyjevské námestie
09. marca 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Parkovanie na Kyjevskom námestí

Fončorda - Kyjevské námestie
05. marca 2018 Komentáre6 Hodnotenie0