Najnovšie

Rozpadajúce chodníky

- Ul. E. B. Lukáča


24. apríla 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Séria výtlkov - Košická ulica

- Košická ul.


23. apríla 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Výtlk - Parkovisko vedľa autobusovej stanice

- Košická ul.


23. apríla 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Chodník v havarijnom stave - Palatínová ulica

- Palatínova ul.


21. apríla 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 
V riešení
 

Autovrak - Klinčeková ulica

- Klinčeková ul.


18. apríla 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 
V riešení
 

Komunalny odpad

- Železničná ul.


05. apríla 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 
Marec 2017

Výtlky - ulica Priateľstva

- Ul. priateľstva


26. marca 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Veľké jarné čistenie mesta

- Veľký rad


26. marca 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 
V riešení
 

Výtlky a zničený chodník - Senný trh

- Senný trh


25. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 

Nebezpečné ihrisko

- Petőfiho ul.


21. marca 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení