Najnovšie

Nebezpečný výtlk na Hviezdnej ulici

- Hviezdna ul.


25. júna 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Výtlky na Dvorskej ulici

- Dvorská ul.


21. júna 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Umiestnenie dopravnej značky

- Novozámocká cesta


21. júna 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Výtlky - Ulica stavbárov

- Ul. stavbárov


20. júna 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Namestie plne odpadkov

- Jókaiho ul.


12. júna 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 
V riešení
 
Máj 2017
V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 

Prepadnutá časť vozovky - Rybárska ulica

- Rybárska ul.


12. mája 2017

Zodpovednosť: Komárno

V riešení
 

Autovrak - Palatinová ulica

- Palatínova ul.


09. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Komárno

Vyriešený
 

Čierna skládka

- Majstrovská ul.


04. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení