Najnovšie

Zákaz parkovania – porušovanie VZN mesta

Fončorda - Tulská


20. júla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Dodávky parkujúce v obytnej zóne Trieda SNP 50

Centrum - Trieda SNP


14. júla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Situácia na Švermovej ulici

Fončorda - Švermova


07. júla 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Rozbitý a nebezpečný chodník Tulská

Fončorda - Tulská


01. júla 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Kríky zarastajú chodník

Fončorda - Tulská


01. júla 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Jún 2017
V riešení
 

Opotrebované oko reťaze na hojdačke

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


19. júna 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nelegálna skládka

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Mičinská cesta


19. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Kríky rozrastené do polovice chodníka

Fončorda - Tulská


19. júna 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Diera uprostred cesty - Tulská

Fončorda - Tulská


19. júna 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Nebezpečne umiestnené kontajnery

Fončorda - Švermova


19. júna 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Odpad

Fončorda - Tulská


19. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Diera v križovatke - Tulská / Boneta

Fončorda - Tulská


14. júna 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Korčuliarska dráha - odkladanie bicyklov

Centrum - Námestie slobody


12. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený