Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Murgašova-Verejné služby-iné

Centrum - Murgašova
15. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Astrová-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Astrová
07. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Javornícka-cesta-neodhrnutá

Sásová, Rudlová - Javornícka
06. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Lúčičky-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Lúčičky
05. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-chodník-neodhrnutý

Sásová, Rudlová - Tatranská
04. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-kôš-chýbajúci

Sásová, Rudlová - Tatranská
02. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie SNP-reklama-vizuálny smog

Centrum - Námestie SNP
01. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie SNP-Verejné služby-iné

Centrum - Námestie SNP
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Medený Hámor-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Centrum - Medený Hámor
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Ruttkaya Nedeckého-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Ruttkaya Nedeckého
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Medený Hámor-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Centrum - Medený Hámor
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

M.M.Hodžu-chodník-výtlk

Centrum - M. M. Hodžu
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Medený Hámor-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Centrum - Medený Hámor
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Dolná-Cesty a chodníky-iné

Centrum - Dolná
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Január 2019
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mateja Bela-osvetlenie-nefunkčné

Sásová, Rudlová - Mateja Bela
30. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0