Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kuzmányho-vertikálna značka-neaktuálna

Centrum - Kuzmányho
03. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2020
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohorská-schody-poškodené

Sásová, Rudlová - Starohorská
30. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
29. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohorská-schody-poškodené

Sásová, Rudlová - Starohorská
29. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohorská-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Sásová, Rudlová - Starohorská
28. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bernolákova-parkovanie-problémové

Radvaň - Bernolákova
27. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Sadová-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Sadová
26. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Kalinčiakova
26. júla 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

29. augusta-priechod pre chodcov-chýbajúci

Centrum - 29. augusta
26. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Švermova-strom-zlomený konár

Fončorda - Švermova
25. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Fončorda - Tulská
25. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Tulská
24. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-chodník-výtlk

Sásová, Rudlová - Tatranská
24. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Oremburská-dlhodobo odstavené vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Oremburská
24. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Hrbe-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Na Hrbe
24. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0