Najnovšie

Zoschnutý ihličnan na Javorníckej 47

Sásová, Rudlová - Javornícka


09. júla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Strom poškodzujúci murivo bytového domu

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


09. júla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Daždový vpust na ulici T. Vansovej 20

Centrum - Terézie Vansovej


09. júla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Zle umiestnený nový prechod pre chodcov

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83


07. júla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Konáre v jarabinov hájiku

Fončorda - Tulská


04. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Neporiadok okolo smetných košov Bakossova ulica

Centrum - Bakossova


02. júla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nefunkčnosť služieb spoločnosti EEI

Centrum - Bakossova


02. júla 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Jún 2018

Zlomená zberná nádoba na plasty

Fončorda - Tulská


23. júna 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Odstránenie polámaných konárov

Centrum - 29. augusta


22. júna 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Vysušený strom

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


20. júna 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Neporiadok na detskom ihrisku

Centrum - Trieda SNP


20. júna 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Odpad z orezu stromov

Radvaň - Radvanská


19. júna 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Odtiahnuté havarované vozidlo

Fončorda - Internátna


13. júna 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Umiestnenie smetných nádob Kalinčiakova ul.

Radvaň - Kalinčiakova


12. júna 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Diery v chodníku na Triede SNP

Centrum - Trieda SNP


11. júna 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení