Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Skuteckého-Cesty a chodníky-iné

Centrum - Skuteckého
18. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Strmá-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Strmá
17. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Janka Kráľa-strom-suchý

Centrum - Janka Kráľa
16. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Radvanská-cyklotrasa-chýbajúca

Radvaň - Radvanská
13. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie7
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-cesta-výtlk

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
13. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-cesta-výtlk

Sásová, Rudlová - Tatranská
12. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tatranská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Tatranská
12. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Švermova-chodník-výtlk

Fončorda - Švermova
12. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Medená-chodník-chýbajúci

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Medená
12. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-chodník-rozkopaný

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
12. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-chodník-rozkopaný

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
12. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starohorská-detské ihrisko-poškodené

Sásová, Rudlová - Starohorská
11. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pod Stráňou-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pod Stráňou
10. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Národná-zábradlie-chýbajúce

Centrum - Národná
09. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Trieda SNP-kanalizácia-upchatá

Centrum - Trieda SNP
08. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0