Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Tulská
27. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Jelšová-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jelšová
27. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Karlove-chodník-bariéra na chodníku

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
27. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Magurská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Magurská
26. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-chodník-poškodená dlažba

Fončorda - Kyjevské námestie
25. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Podlavická cesta-osvetlenie-nefunkčné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
25. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Sásovská cesta-parkovanie-problémové

Sásová, Rudlová - Sásovská cesta
25. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rakytovská cesta-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Rakytovská cesta
25. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Havranské-krík-neostrihaný

Fončorda - Havranské
25. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jilemnického-detské ihrisko-poškodené

Fončorda - Jilemnického
25. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-chodník-bariérový

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
23. júla 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Internátna-detské ihrisko-potrebná údržba

Fončorda - Internátna
23. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Povstalecká-strom-zlomený konár

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
23. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Petelenova-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Petelenova
20. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-semafor-zle nastavený

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
20. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0