Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pieninská-chodník-výtlk

Sásová, Rudlová - Pieninská
21. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Družstevná-osvetlenie-nefunkčné

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Družstevná
20. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-chodník-výtlk

Fončorda - Tulská
20. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Horná-zábradlie-chýbajúce

Centrum - Horná
20. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kapitulská-Verejné služby-iné

Centrum - Kapitulská
20. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-cesta-znečistená

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
19. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rudohorská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo ver. priestranstve

Sásová, Rudlová - Rudohorská
18. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-chodník-poškodená dlažba

Fončorda - Trieda Hradca Králové
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Horná Strieborná-stavby a budovy-zlý stav budovy

Centrum - Horná Strieborná
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Štadlerovo nábrežie-chodník-výtlk

Centrum - Štadlerovo nábrežie
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Štadlerovo nábrežie-Verejný poriadok-iné

Centrum - Štadlerovo nábrežie
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Janka Kráľa-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Janka Kráľa
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-zábradlie-poškodené

Fončorda - Trieda Hradca Králové
17. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Moskovská-strom-suchý

Fončorda - Moskovská
16. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0