Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tibora Andrašovana-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Tibora Andrašovana
30. októbra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Beskydská-osvetlenie-nefunkčné

Sásová, Rudlová - Beskydská
29. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Jelšová-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jelšová
24. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Tulská
24. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bakossova-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Bakossova
23. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Javorová-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
20. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Cesta k nemocnici
20. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Jelšová-osvetlenie-nefunkčné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Jelšová
18. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
16. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pestovateľská-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pestovateľská
16. októbra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta na štadión-cyklotrasa-znečistená

Centrum - Cesta na štadión
16. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-cesta-výtlk

Fončorda - Trieda Hradca Králové
16. októbra 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Kapitulská-chodník-znečistený

Centrum - Kapitulská
12. októbra 2020 Komentáre3 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Radvanská-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Radvanská
10. októbra 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Švermova-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Švermova
10. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie0