Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Severná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
18. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Tulská-Cesty a chodníky-iné

Fončorda - Tulská
18. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mlynská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Mlynská
16. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
16. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Družby-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Družby
16. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bakossova-spomaľovač-chýbajúci

Centrum - Bakossova
16. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Družby-trávnatá plocha-nepokosená

Fončorda - Družby
16. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Troskách-socha, pamätník-poškodená

Centrum - Na Troskách
16. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Severná-Zeleň a životné prostredie-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
16. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Podháj-zábradlie-chýbajúce

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Podháj
16. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-chodník-výtlk

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
15. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-chodník-výtlk

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
15. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Radvanská-chodník-výtlk

Radvaň - Radvanská
15. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Javornícka-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Javornícka
14. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-cyklotrasa-znečistená

Fončorda - Trieda Hradca Králové
13. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie1