Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tulská-kanalizácia-upchatá

Fončorda - Tulská
17. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Skubínska cesta-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Skubínska cesta
17. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kukučínova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Kukučínova
16. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Strážovská-detské ihrisko-potrebná údržba

Sásová, Rudlová - Strážovská
15. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Cesta k nemocnici
15. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Švermova-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Švermova
14. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Troskách-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Na Troskách
14. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mládežnícka-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Fončorda - Mládežnícka
14. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pieninská-cesta-výtlk

Sásová, Rudlová - Pieninská
10. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Okružná-Zeleň a životné prostredie-iné

Fončorda - Okružná
09. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Timravy-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Timravy
08. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Skalici-kôš-preplnený

Sásová, Rudlová - Na Skalici
08. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Krátka-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Fončorda - Krátka
08. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Golianova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Golianova
05. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Povstalecká-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
05. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0