Najnovšie

Neoznačený prechod pre chodcov pri Bonete

Fončorda - Tulská


26. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Diera v ceste

Centrum - Horná


24. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Smeti pod kríkmi pred ZŠ SNP 20

Centrum - Trieda SNP


24. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Vyznačenie parkovacích miest na ul.Lazovná

Centrum - Lazovná


24. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Dlhodobo parkujúce auto

Fončorda - Švermova


17. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nepokosené ulice - Sásová

Sásová, Rudlová - Pieninská


17. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zničený prechod pre chodcov

Centrum - 29. augusta


15. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Nepojazdné auto - vrak

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronské predmestie


14. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
Vyriešený
 

Nezakrytý kanál

Centrum - Petelenova


12. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Drsný betón na novej korčuliarskej dráhe.

Centrum - Námestie slobody


10. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Korčuliarska dráha x bicykle

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hronské predmestie


08. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Chýbajúci povrch cesty na Jilemnického ulici 24-26

Fončorda - Jilemnického


05. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený