Najnovšie

Zaslané samospráve
 

Odstránenie konárov nad chodníkom

Fončorda - Tulská


25. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Vrak automobilu THK40

Fončorda - Trieda Hradca Králové


24. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

O jeden strom menej v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova


24. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nepojazdné auto

Fončorda - Spojová


24. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Mastné škvrny v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova


20. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Odpad v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská


19. septembra 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nefunkčná lampa verejného osvetlenia pri korčuliarskej dráhe

Centrum - Námestie slobody


17. septembra 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Elektro a stavebný odpad pri kontajneri

Centrum - Robotnícka


17. septembra 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Vytekajúca kanalizácia

Centrum - Bakossova


16. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Striedavé radenie pri Lidli - katastrofálna situácia v špičke

Centrum - Nad Plážou


13. septembra 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Rampy z Banskej Bystrice

Centrum - Skuteckého


12. septembra 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Neporiadok na Bakossovej 20

Centrum - Bakossova


11. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený