Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kuzmányho-chodník-bariéra na chodníku

Centrum - Kuzmányho
01. marca 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Trieda Hradca Králové
01. marca 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Február 2024
V riešení
 
meno užívateľa

Jilemnického-osvetlenie-poškodené stĺpy

Fončorda - Jilemnického
29. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ďumbierska-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
29. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kalinčiakova-cesta-výtlk

Radvaň - Kalinčiakova
29. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tajovského 24-40, 23-53-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Tajovského 24-40, 23-53
28. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

9.mája-osvetlenie-nefunkčné

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája
27. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Š. Moyzesa-webová stránka mesta-nesprávne informácie

Centrum - Námestie Š. Moyzesa
27. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mládežnícka-strom-neorezaný

Fončorda - Mládežnícka
27. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

J. Cikkera-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - J. Cikkera
26. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Borievková-kanalizácia-upchatá

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Borievková
25. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tulská-cesta-výtlk

Fončorda - Tulská
25. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Gorkého-strom-neorezaný

Fončorda - Gorkého
25. februára 2024 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Švermova-Zeleň a životné prostredie-iné

Fončorda - Švermova
25. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Horná-strom-zlomený konár

Centrum - Horná
23. februára 2024 Komentáre0 Hodnotenie0