Najnovšie

Pravidelne preplnené smetné nádoby

Fončorda - Kpt. Nálepku


14. januára 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Diera

Fončorda - Mládežnícka


14. januára 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Vrak auta

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17


11. januára 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Čierna skládka pri Tajovskom potoku

Fončorda - Trieda Hradca Králové


10. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Dopravné značenie

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Čerešňová


10. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Diera v ceste

Fončorda - Tulská


10. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Chýbajúci kontajner

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hviezdoslavova


07. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Padnuty strom pri chodniku na Viestovej 28

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


04. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Spadnutý strom

Centrum - Horná


04. januára 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

Zaslané samospráve
 

Obmedzenie rýchlosti v zákrute na Tulskej ulici

Fončorda - Tulská


02. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý
 

Zmena na jednosmernú premávku?

Fončorda - Tulská


02. januára 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
December 2017

Neporiadok - smeti

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove


25. decembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Štrajkujúca lampa

Sásová, Rudlová - Tatranská


25. decembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Prerušený chodník

Centrum - Martina Rázusa


21. decembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Odparkovaný vrak

Fončorda - Okružná


19. decembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený