Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-reklama-vizuálny smog

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
27. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-trávnatá plocha-nepokosená

Centrum - Cesta k nemocnici
27. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-kanalizácia-upchatá

Fončorda - Trieda Hradca Králové
26. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Trieda Hradca Králové-krík-neostrihaný

Fončorda - Trieda Hradca Králové
24. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Robotnícka-kanalizácia-havária kanalizačného potrubia

Centrum - Robotnícka
22. marca 2023 Komentáre2 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Tulská-cesta-výtlk

Fončorda - Tulská
21. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tulská-krík-neostrihaný

Fončorda - Tulská
21. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Malachovská cesta-cesta-znečistená

Radvaň - Malachovská cesta
20. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Š. Moyzesa-spomaľovač-chýbajúci

Centrum - Námestie Š. Moyzesa
20. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Železničiarska-Verejný poriadok-iné

Centrum - Železničiarska
19. marca 2023 Komentáre1 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-vandalizmus-graffiti

Fončorda - Kyjevské námestie
19. marca 2023 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Moskovská-chodník-výtlk

Fončorda - Moskovská
19. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kráľovohoľská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Kráľovohoľská
17. marca 2023 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Dolná-kanalizácia-upchatá

Centrum - Dolná
17. marca 2023 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nad Plážou-vodorovná značka-chýbajúca

Centrum - Nad Plážou
16. marca 2023 Komentáre1 Hodnotenie0