Najnovšie

Semafor

Radvaň - Sládkovičova 2-6, 1-13


10. novembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zničené schodisko medzi Pieninskou a Magurskou ulicou

Sásová, Rudlová - Pieninská


03. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Zarastené lampy na Pieninskej ulici

Sásová, Rudlová - Pieninská


03. novembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 
V riešení
 

Upchatý kanál

Centrum - 29. augusta


02. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
Október 2017

Vrak automobilu – THK 40

Fončorda - Trieda Hradca Králové


29. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Zabudnuté zábrany

Centrum - Národná


29. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nesvieti semafor na Sládkovičovej

Radvaň - Sládkovičova 2-6, 1-13


28. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Rozrastené kríky

Fončorda - Tulská


27. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Neorezané konáre nad chodníkom

Fončorda - Tulská


23. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Ovocný strom nad schodiskom

Fončorda - Tulská


23. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Chýbajúci chodník na Okružnej

Radvaň - Poľná


23. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Neotvoriteľný kontajner na plasty

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ulička


20. októbra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Chýbajúci priechod pre chodcov

Centrum - 29. augusta


16. októbra 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
Neriešený