Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Radvanská-chodník-poškodená dlažba

Radvaň - Radvanská
22. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rudlovská cesta 2-58, 1-53-cesta-výtlk

Centrum - Rudlovská cesta 2-58, 1-53
21. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

29. augusta-opustený stánok

Centrum - 29. augusta
21. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Partizánska cesta 2-112, 1-83-vertikálna značka-chýbajúca

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83
20. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Československej armády-hlasovanie o participatívnom rozpočte

Centrum - Československej armády
20. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Československej armády-webová stránka mesta-nefunkčná stránka

Centrum - Československej armády
18. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Stavebná-dopravné zrkadlo-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
17. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-rozšírenie cesty

Centrum - Cesta k nemocnici
17. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Skubínska cesta-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Skubínska cesta
16. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Krivánska-kôš-preplnený

Sásová, Rudlová - Krivánska
15. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Limbová-kôš-poškodený

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
13. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rudohorská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Rudohorská
12. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Komenského-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Komenského
10. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Kyjevské námestie-zábradlie-chýbajúce

Fončorda - Kyjevské námestie
06. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Severná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
05. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0