V riešení 179
Mesto Banská Bystrica 156
Iný subjekt 23
Vyriešené 344
Mesto Banská Bystrica 325
Iný subjekt 19
Neriešené 100
Mesto Banská Bystrica 71
Iný subjekt 29
Rozhodnite 20
Mesto Banská Bystrica 20
Iný subjekt 0

Najnovšie

Blokovanie parkovacieho miesta vrakom

Fončorda - Tulská


24. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Pinpongový stôl

Fončorda - Tulská


24. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Z priechodu pre chodcov do blata

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17


23. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Smeti vyhodené pri chodníku

Fončorda - Moskovská


19. februára 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Nebezpečná krajnica

Sásová, Rudlová - Tatranská


19. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Osadenie dopravného zrkadla

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája


16. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Schody na Slnečnej

Fončorda - Slnečná


13. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Podmyté dlažobné kocky

Centrum - Dolná Strieborná


09. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Čistenie dažďových vpustí na cestách

Fončorda - Trieda Hradca Králové


07. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Dva nepojazdné vraky

Fončorda - Trieda Hradca Králové


02. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Január 2017

Znečisťovanie ovzdušia, Stavebná ulica, ŽSR

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná


31. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Čistenie chodníka Horná

Centrum - Horná


31. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Výjazd z križovatky Moskovská

Fončorda - Moskovská


21. januára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Neodhrabané parkovacie plochy v centre

Centrum - Národná


20. januára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Gigantické cencúľe

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Medená


19. januára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený