Najnovšie

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Osvetlenie Poľovnícka 41

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Poľovnícka
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Opakovaná žiadosť o odpoveď

Sásová, Rudlová - Pieninská
Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Provizórny žľab podmýva chodník a cestu

Centrum - Kapitulská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Poškodený kanalizačný poklop

Centrum - Kapitulská
Hodnotenie0
November 2018
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Výtlk na Ďumbierskej ulici

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Tma v centre

Centrum - Vajanského námestie
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Skládka odpadu v centre mesta

Centrum - Dolná
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Chýbajúca lampa pouličného osvetlenia

Centrum - Horná Strieborná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chátrajúce mestské opevnenie

Centrum - Jána Bottu
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Verejná skládka pod mestským opevnením

Centrum - Lazovná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Zanedbaný chodník na Urpín

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Nefungujúce osvetlenie pri ESC - Cesta na štadión

Centrum - Cesta na štadión
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Nefunkčná lampa

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Problém s osvetlením na hlavnej Ceste Stavebná

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
Hodnotenie1
Neriešený
 
USER NAME HERE

Osvetlenie chodníka pod bytovkou Tulská 113,115

Fončorda - Tulská
Hodnotenie0