Najnovšie

Suché stromy Švermova 23

Fončorda - Švermova


20. septembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nebezpečná hojdačka

Radvaň - Radvanská


16. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Nelegálna skládka odpadu

Sásová, Rudlová - Tatranská


14. septembra 2017

Zodpovednosť: Iný subjekt

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Odpadky, neporiadok

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83


11. septembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Nelegálne parkovisko

Centrum - Profesora Sáru


10. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Retardér

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Pod Stráňou


06. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Poškodené ihrisko

Radvaň - Kalinčiakova


04. septembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Odpad na Gaštanovej

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


04. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 
August 2017

Zle zasypaná kanalizácia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová


30. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Nevyužívaný novinový stánok Fatranská ulica

Sásová, Rudlová - Fatranská


30. augusta 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Pokazený kontajner na papier

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Viestova


28. augusta 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Vrak vozidla

Sásová, Rudlová - Beskydská


26. augusta 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Nepojazdné auto

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Bellušova


23. augusta 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Poškodená lavička

Fončorda - Moskovská


21. augusta 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený