V riešení 178
Mesto Banská Bystrica 155
Iný subjekt 23
Vyriešené 348
Mesto Banská Bystrica 329
Iný subjekt 19
Neriešené 104
Mesto Banská Bystrica 75
Iný subjekt 29
Rozhodnite 21
Mesto Banská Bystrica 21
Iný subjekt 0

Najnovšie

Znečistený a zarastený chodník

Fončorda - Družby


27. marca 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Detské ihrisko Podlavice

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová


20. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Rozhodnite
 

Kontajner na 3 parkovacie miesta

Fončorda - Tulská


16. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Prekážajúce konáre na Partizánskej ceste

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83


14. marca 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Nebezpečné rúry

Sásová, Rudlová - Sitnianska


13. marca 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Diera v ceste

Fončorda - Tulská


13. marca 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
V riešení
 
Február 2017

Blokovanie parkovacieho miesta vrakom

Fončorda - Tulská


24. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Pinpongový stôl

Fončorda - Tulská


24. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Z priechodu pre chodcov do blata

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17


23. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Smeti vyhodené pri chodníku

Fončorda - Moskovská


19. februára 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Nebezpečná krajnica

Sásová, Rudlová - Tatranská


19. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Osadenie dopravného zrkadla

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája


16. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Schody na Slnečnej

Fončorda - Slnečná


13. februára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený