V riešení 173
Mesto Banská Bystrica 150
Iný subjekt 23
Vyriešené 338
Mesto Banská Bystrica 319
Iný subjekt 19
Neriešené 96
Mesto Banská Bystrica 67
Iný subjekt 29
Rozhodnite 20
Mesto Banská Bystrica 20
Iný subjekt 0

Najnovšie

Otvorený kanál alebo niečo podobné

Centrum - Námestie slobody


15. januára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Vyhodený matrac na detskom ihrisku

Fončorda - Tulská


11. januára 2017

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Zmena prednosti v jazde – Námestie SNP

Centrum - Námestie SNP


04. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Prepadnutý chodník

Fončorda - Tulská


02. januára 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 
December 2016

Zničená križovatka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove


29. decembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Trvalé blokovanie parkovacieho miesta

Sásová, Rudlová - Rudohorská


22. decembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Výrub stromov pre reklamu

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná


12. decembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Vojnový stav v meste

Centrum - Námestie slobody


12. decembra 2016

2 komentáre

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Cloniace stromy

Sásová, Rudlová - Chabenecká


07. decembra 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Vyriešený
 

Viditeľná reklama a skrytý priechod pre chodcov

Centrum - 29. augusta


02. decembra 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Nesvietiaca pouličná lampa

Fončorda - Tulská


02. decembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Zábradlie pozdĺž chodníka

Fončorda - Tulská


02. decembra 2016

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení