Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

9.mája-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája
05. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Harmanecká cesta-socha, pamätník-poškodená

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Harmanecká cesta
03. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-vertikálna značka-zle otočená

Centrum - Cesta k nemocnici
03. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Majerská cesta-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
03. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Ďumbierska-vertikálna značka-zle otočená

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
03. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2020
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Komenského-vertikálna značka-poškodená

Centrum - Komenského
01. júna 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Moskovská-cesta-výtlk

Fončorda - Moskovská
31. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hviezdoslavova-cesta-znečistená

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Hviezdoslavova
29. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Hrbe-vertikálna značka-vyblednutá

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Na Hrbe
26. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Javorová-krík-neostrihaný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
21. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Krivánska-schody-poškodené

Sásová, Rudlová - Krivánska
18. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nový svet-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Nový svet
18. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Lúčičky-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Lúčičky
18. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Sadová-osvetlenie-nefunkčné

Fončorda - Sadová
17. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie slobody-chodník-bariérový

Centrum - Námestie slobody
17. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie0