Najnovšie

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Neviditeľný priechod pre chodcov

Fončorda - Tulská


23. mája 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Poškodzovanie významnej pamiatky

Centrum - Medený Hámor


22. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Diera v strede cesty

Fončorda - Moskovská


21. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Hýbajúce DZ

Fončorda - Nové Kalište


16. mája 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Ostrihanie kríkov

Fončorda - Švermova


11. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

začínajúce výtlky na ceste Švermová

Fončorda - Švermova


11. mája 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Zničená cesta

Centrum - Horná


10. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Výtlky na Tulskej ulici 1

Fončorda - Tulská


09. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Zaslané samospráve
 

Výtlky na Jilemnickeho

Fončorda - Jilemnického


04. mája 2018

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Konáre po orezaní stromu

Fončorda - Tulská


04. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený