Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bellušova-chodník-výtlk

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Bellušova
16. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bellušova-chodník-výtlk

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Bellušova
16. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Golianova-chodník-výtlk

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Golianova
16. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
16. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Šípková-zábradlie-chýbajúce

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Šípková
14. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Šípková-zábradlie-chýbajúce

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Šípková
14. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bernolákova-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Bernolákova
14. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bernolákova-osvetlenie-nefunkčné

Radvaň - Bernolákova
14. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Šimona Jurovského-osvetlenie-nefunkčné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Šimona Jurovského
13. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Štadlerovo nábrežie-semafor-zle nastavený

Centrum - Štadlerovo nábrežie
12. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-lavička-poškodená

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
11. novembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rudohorská-chodník-poškodená dlažba

Sásová, Rudlová - Rudohorská
10. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Na Troskách-cesta-výtlk

Centrum - Na Troskách
10. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-zábradlie-poškodené

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
09. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Brezová-zviera-túlavé

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Brezová
07. novembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie1