Najnovšie

V riešení
 

Prepadnutý chodník

- J.Záborského


23. apríla 2017

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Strom zasahujúci do chodníka (E.F.Scherera)

- E.F. Scherera


23. apríla 2017

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Chátrajúce budovy

- Bratislavská


20. apríla 2017

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Chýba žlté označenie

- Staničná


18. apríla 2017

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Kvalitné cestné práce z Kopaníc

- Teplická


17. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Sáčky na psie exkrementy

- Beethovenova


14. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Lavička

- A.Hlinku


13. apríla 2017

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Zle otočený poklop šachty

- Nám. Slobody


09. apríla 2017

Zodpovednosť: Piešťany

Neriešený
 
Marec 2017

Odpad

- Mojmírova


31. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Piešťany

Vyriešený
 

Špinavé cesty od štrku

- Rekreačná


29. marca 2017

5 komentárov

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Výtlky na Furdekovej ulici

- Furdekova


28. marca 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Piešťany

Vyriešený
 

Strom na A. Hlinku

- A.Hlinku


23. marca 2017

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Rozmáhajúci sa extrémizmus

- Teplická


23. marca 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení
 

Návrh parkovania na ul. A. Hlinku

- A.Hlinku


23. marca 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Piešťany

V riešení