Najnovšie

Čierne skládky

- Teplička


24. septembra 2017

Zodpovednosť: Teplička

Neriešený
 
Jún 2017

Potulujúce sa psy

- Teplička


29. júna 2017

Zodpovednosť: Teplička

Neriešený
 
Október 2016

Verejné osvetlenie nefunguje pri dome č.111

- Teplička


13. októbra 2016

Zodpovednosť: Teplička

Neriešený
 
Júl 2015

Plot cintorína

- Teplička


30. júla 2015

Zodpovednosť: Teplička

V riešení