Najnovšie

Výtlky - mostík pri ihrisku

- Studienka


04. mája 2017

Zodpovednosť: Studienka

Neriešený
 
Apríl 2017

Asfaltový hrb pri vstupe do areálu školy

- Studienka


27. apríla 2017

Zodpovednosť: Studienka

V riešení