Najnovšie

Zrezané stromy po veternej smršti

- Pod Zábrehom


13. októbra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Nové parkovacie miesta

- Chmelinec


12. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Burina za plotom

- Chmelinec


10. októbra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Detské ihrisko a venčenie psov

- Požiarna


04. októbra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 
September 2017

Múr - ruina „torzo”

- 1.mája


29. septembra 2017

Zodpovednosť: Púchov

V riešení
 
Vyriešený
 

Chodník a cesta v zlom stave - dom 937

- Športovcov


22. septembra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Zastaralá informačná tabuľa

- Mudroňova


18. septembra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Svetlo na moste

- Nábrežie slobody


16. septembra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Zabudnutý Billboard

- Trenčianska


10. septembra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

"Nápis na betónovej zábrane"

- Trenčianska


09. septembra 2017

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Hlavné parkovisko

- Štefánikova


07. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Púchov

V riešení
 

Výjazd z Hrabovky pod železničnou zastávkou

- Hrabovská


06. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Konáre zakrývajú dopr. značku priechodu pre chodcov na ul.1.mája

- 1.mája


04. septembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený
 

Zabudnutý „tradičný podstavec“ + dopravná značka

- Gorazdova


04. septembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Púchov

Vyriešený