Najnovšie

Otvorený kanál

- A. Sládkoviča


20. júla 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nalomené konáre ul. K.Marxa

- K. Marxa


19. júla 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Fontána na námestí

- Nám. hrdinov


16. júla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

Uzavretý
 

Neporiadok pri stavbe ihriska

- Z. Nejedlého


15. júla 2017

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Zlomený konár po búrke

- kpt. Nálepku


13. júla 2017

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Plniaca stanica CNG

- Kalnická cesta


11. júla 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Levice

Uzavretý
 

Vyhádzaný obsah smetných košov - Saratovská

- Saratovská


11. júla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Oplotenie smetných košov na ul. Súkennícka

- Súkenícka


10. júla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Opačne osadené dopravné značky

- Vojenská


09. júla 2017

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Neosvetlená ulica

- Perecká


07. júla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Premnožené holuby na Vinohradoch

- Pri tehelni


03. júla 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 
Vyriešený
 

Nutné opraviť ihrisko na Sídlisku Vinohrady

- Hlboká


03. júla 2017

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Nelegálna skládka pri záhradke

- F. Hečku


01. júla 2017

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Otvorené opustené auto

- Južná


01. júla 2017

Zodpovednosť: Levice

V riešení