Najnovšie

Chaos v doprave

- Nám. hrdinov


24. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

Uzavretý
 

Plné odpadkové koše

- sv. Michala


24. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 
V riešení
 

Chýbajúci kanalizačný poklop

- Koháryho


23. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Parkovanie Levice

- Hlboká


22. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Neporiadok na autobusovej stanici

- Dopravná


20. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Výtlky na ul.29 Augusta

- 29. augusta


19. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Spadnuté káble

- K. Marxa


17. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Chýbajú priechody pre chodcov a chodník

- K. Marxa


17. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Skládka odpadu na rohu ulíc Saratovská-Perecká Rybníky 3

- Saratovská


13. mája 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Verejné osvetlenie

- Ku Bratke


10. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Úradné hodiny pokladne MÚ

- Na lúkach


10. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

Uzavretý
 
Vyriešený
 

Zle umiestnená STOPka

- Turecký rad


08. mája 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Semafór pri City Parku

- Turecký rad


08. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení