Najnovšie

Reklama ako forma vandalizmu

Sever - Špačinská cesta


28. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Prepadnutý chodník

Sever - Ulica Rybníková


27. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zavadzajúce konáre na stromoch

Sever - Ulica Veterná


27. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Sklo na chodníku

Sever - Saleziánska ulica


27. mája 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Nepripojený stožiar

Východ - Ulica Koniarekova


25. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Prepadnutá zem

Sever - Na hlinách


25. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zaburinené záhony

Stred - Ulica Jána Bottu


25. mája 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Vjazd motorových vozidiel - parkovanie

Západ - ulica Mozartova


25. mája 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Prepadnuté parkovacie miesto

Východ - Ulica Hlboká


25. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zrkadlá

Sever - Šrobárova ulica


25. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Potkany

Východ - Ulica Vladimíra Clementisa


25. mája 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Jazdné pruhy

Sever - Ulica Jána Hlubíka


25. mája 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Pokrivené označenie parkovania

Sever - Ulica parašutistov


24. mája 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve