V riešení 672
Trnava 602
Iný subjekt 70
Vyriešené 2338
Trnava 2255
Iný subjekt 83
Neriešené 203
Trnava 197
Iný subjekt 6
Rozhodnite 0
Trnava 0
Iný subjekt 0

Najnovšie

Psie výkaly - Hliny

Sever - Na hlinách


24. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nedostatočne označený priechod cez cestu

Juh - Ulica Tamaškovičova


23. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Presvetlenie stromu na Hajdóczyho

Sever - Ulica Jána Hajdóczyho


23. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Rozpadá sa dlažba

Stred - Námestie sv. Mikuláša


23. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nádoba na sklo

Západ - ulica Kornela Máhra


23. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Reklamácia schodiskových žliabkov

Východ - Ulica Spartakovská


23. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Nákupné vozíky po sídliskách

Sever - Okružná ulica


23. februára 2017

3 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Neporiadok, smetisko

Juh - Coburgova ulica


22. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zvýraznenie stredovej čiary

Východ - Ulica Spartakovská


22. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Doplnenie značky alebo stĺpika

Stred - Ulica Ferka Urbánka


22. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Bordel pod trafostanicou na Hospodárskej

Stred - Ulica Hospodárska


21. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Zničené parkovacie miesto

Stred - Ulica Vajanského


21. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Prepadáva sa kanál

Západ - ulica Ludvika van Beethovena


21. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Výtlk pri T. Tekela 17

Východ - Ulica Teodora Tekela


20. februára 2017

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Parkovisko pri Kalokagatii

Stred - Ulica Športová


20. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

V riešení