Najnovšie

Vyriešený
 
meno užívateľa

Horná-trávnatá plocha-nepokosená

Centrum - Horná
18. októbra 2021 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Tulská-cesta-výtlk

Fončorda - Tulská
14. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Jilemnického-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Jilemnického
12. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Majerská cesta-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Majerská cesta
10. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Magurská-detské ihrisko-poškodené

Sásová, Rudlová - Magurská
10. októbra 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Pieninská-detské ihrisko-poškodené

Sásová, Rudlová - Pieninská
10. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rudohorská-lavička-poškodená

Sásová, Rudlová - Rudohorská
10. októbra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rudohorská-zastávka MHD -poškodená

Sásová, Rudlová - Rudohorská
10. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Trieda SNP-kanalizácia-havária kanalizačného potrubia

Centrum - Trieda SNP
05. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Československej armády-webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Centrum - Československej armády
05. októbra 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tatranská-dlhodobo odstavené vozidlá-zahraničné vozidlo

Sásová, Rudlová - Tatranská
03. októbra 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

9.mája-schody-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - 9.mája
03. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

29. augusta-cesta-poškodená dlažba

Centrum - 29. augusta
02. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie1
September 2021
Neriešený
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-priechod pre chodcov-chýbajúci

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
01. októbra 2021 Komentáre2 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Janka Kráľa-chodník-bariéra na chodníku

Centrum - Janka Kráľa
01. októbra 2021 Komentáre1 Hodnotenie3