Naposledy aktualizované

Oprava verejného osvetlenia Staré Levice

- Pivničná


12. augusta 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Zeminou a trávnatým porastom zanesený rigol na Koháryho ulici

- Koháryho


24. júna 2015

4 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

Neriešený
 

Zákaz státia obojsmerne

- Šafárikova


27. júna 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Uzavretý
 

Prepadnutý kanalizačny poklop

- Z. Nejedlého


29. júla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Fontána na námestí

- Nám. hrdinov


16. júla 2017

3 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Smeti na Textilnej

- Textilná


01. júla 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Skládka odpadu na rohu ulíc Saratovská-Perecká Rybníky 3

- Saratovská


13. mája 2018

3 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nefunkčné pouličné osvetlenie

- Saratovská


11. marca 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Opustený dom na Saratovskej ulici

- Saratovská


01. júna 2016

3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Kríky pred MRŠ 27-43

- M.R. Štefánika


04. mája 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Lietajúce smeti pri paneláku

- Nábrežná


30. júna 2018

4 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Neupravené stromy

- Turecký rad


11. júna 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Vpúšť

- Kyjevská


12. mája 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Neporiadok Mochovská ul. a psíčkari

- Mochovská


05. júna 2018

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Prepadnutá časť chodníku

- kpt. Nálepku


16. apríla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení