Naposledy aktualizované

Námestie hrdinov pod vodou?

- Nám. hrdinov


10. januára 2017

9 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodená autobusová zastávka

- Ku Bratke


25. mája 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Odpadky v kríkoch na Hlbokej

- Hlboká


07. marca 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Vznik čiernej skládky odpadu

- Záhradná


12. marca 2016

3 komentáre 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

10. ročia zanedbané koryto Podlužianky

- Pri Podlužianke


14. septembra 2017

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodená zastávka (nevhodný stav)

- Turecký rad


06. decembra 2016

6 komentárov 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Ekologická havária na komunikácii ul.M.Monaca

- Krížny vrch


02. októbra 2017

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Nesvieti osvetlenie na ul. ČA

- Červenej armády


14. apríla 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Vybratá značka

- Južná


17. augusta 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Parkovanie

- Južná


20. novembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nefunkčné osvetlenie

- Školská


31. augusta 2016

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodená krajnica na vozovke - Ul. POH

- P.O. Hviezdoslava


12. decembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Nefunkčné verejné osvetlenie

- Kasárenská


20. januára 2015

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Znečistené chodníky a parkovisko - dozreté ovocie

- Kyjevská


05. augusta 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Nebezpečná neprehľadná križovatka

- Kalnická cesta


22. augusta 2017

3 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený