V riešení

Betónová jama na križovatke Hečkova/Hlboká, mesiac stará

- F. Hečku


14. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Žiadost o úpravu basketbalového ihriska Rybníky 3

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nevyužité zelené plochy Perecká 4

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Žiadosť o vybudovanie ihriska, resp. oddychových plôch

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nezakrytá betónova plocha po riešení problému vodárov

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Auto bez ŠPZ

- Konopná


11. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nebezpečný prechod pre chodcov Perecká

- Perecká


11. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Dlhodobo odstavené auto

- Perecká


10. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Výtlky na parkovisku, Saratovská 1-5

- Saratovská


09. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Zničená zeleň neustálym prechodom MHD

- Perecká


06. apríla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 
Marec 2018

Bezdomovci

- Ku Bratke


24. marca 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Výtlky na Krížnom Vrchu

- Krížny vrch


24. marca 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Rušenie nočného kľudu

- Nádražný rad


24. marca 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Rozkopávky na sídlisku Okružná

- Okružná


23. marca 2018

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Úprava dopravného značenia na križovatke Koháryho - E 51

- Koháryho


19. marca 2018

4 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení