V riešení

Vrak auta

- Hlboká


19. marca 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Odstavené auto

- Mochovská


19. marca 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Parkovanie

- Perecká


16. marca 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 
Február 2018

Skládky smeti na Krížnom vrchu

- Krížny vrch


28. februára 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Čierna skládka pri textilke

- Nádražný rad


27. februára 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Čierna skládka za hvezdárňou- Sokolovská ul.

- Sokolovská


27. februára 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Dopravné značenie

- Orgovánová


20. februára 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Rozbitá cesta Dostojevského ulica

- Dostojevského


20. februára 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Skládka

- Turecký rad


20. februára 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Chýbajúci kanál vedľa prechodu

- Ku Bratke


19. februára 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Státie v zákaze

- Vajanského


15. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Rozhlas na sídlisku Rybníky 5

- Ľanová


05. februára 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 
Január 2018

Opadané lístie v Schoeller parku

- Ľ. Štúra


12. januára 2018

7 komentárov

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Výtlky na Tichej ulici

- Družstevnícka


08. januára 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 
December 2017

Neohladuplné státie na sídlisku 5

- Konopná


25. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení