Najnovšie

Smetisko namiesto hnojiva

- Kalvínske nám.


21. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Štrk na cyklistickom chodníku v meste

- Ľ. Štúra


20. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Vyschnutý strom

- 1. mája


18. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Plné koše

- Súkenícka


18. apríla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Výtlky na parkovisku

- P. Jilemnického


16. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Pristaviť kontajner alebo vyčistiť

- Z. Nejedlého


16. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Prepadnutá časť chodníku

- kpt. Nálepku


16. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 
Vyriešený
 

Chýbajúce a vyblednuté tabule

- Hlboká


16. apríla 2018

Zodpovednosť: Levice

Uzavretý
 

Betónová jama na križovatke Hečkova/Hlboká, mesiac stará

- F. Hečku


14. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Osadenie retardéru

- P.O. Hviezdoslava


14. apríla 2018

5 komentárov

Zodpovednosť: Levice

Vyriešený
 

Žiadost o úpravu basketbalového ihriska Rybníky 3

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nevyužité zelené plochy Perecká 4

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Žiadosť o vybudovanie ihriska, resp. oddychových plôch

- Perecká


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Levice

V riešení