45 pridaných podnetov

Viac ako 99% používateľov
99%

21 pridaných komentárov

Viac ako 93% používateľov
93%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
Neriešený
 
meno užívateľa

Ulica Kollárova-chodník-chýbajúci

Stred - Ulica Kollárova
01. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Osadenie stĺpikov

Západ - ulica Botanická
26. júla 2018 Komentáre4 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovanie

Západ - ulica Gejzu Dusíka
13. marca 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Doplnenie smetných nádob

Stred - Ulica A. Žarnova
19. januára 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Orezanie stromov

Sever - Rovná ulica
29. októbra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce značenie

Juh - Ulica Dohnányho
02. augusta 2017 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zmena značenia

Sever - Cukrová ulica
02. augusta 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zmena značky a osadenie zrkadla

Západ - ulica Kuzmányho
23. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Orezanie stromov

Stred - Ulica Študentská
27. júna 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vodorovné značenie

Západ - ulica Šafárikova
05. apríla 2017 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Málo smetných nádob

Západ - ulica Botanická
03. decembra 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyznačenie park. miest

Sever - Saleziánska ulica
11. apríla 2016 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výsadba stromov

Sever - Saleziánska ulica
01. decembra 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Saleziánska - nové parkovisko

Sever - Saleziánska ulica
23. septembra 2015 Komentáre7 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nehodová križovatka

Juh - Bulharská ulica
12. septembra 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Orezanie stromu

Sever - Saleziánska ulica
09. septembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Značky a parkovanie

Stred - Ulica Kollárova
09. septembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vodorovné dopravné značenie

Západ - ulica Štefana Moyzesa
10. mája 2015 Komentáre9 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výsadba stromov

Sever - Saleziánska ulica
14. apríla 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyrúbanie a výsadba kríku

Sever - Saleziánska ulica
14. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadnutá cesta

Stred - Ulica Dolnopotočná
24. marca 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničený chodník

Sever - Saleziánska ulica
23. marca 2015 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Skracovanie si cesty

Stred - Ulica Sladovnícka
26. februára 2015 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Osadenie zákazu

Juh - Priemyselná ulica
26. februára 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jama po práci na ceste

Juh - Priemyselná ulica
26. februára 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie - nám. J. Herdu

Sever - Námestie Jozefa Herdu
16. februára 2015 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovisko

Sever - Saleziánska ulica
05. februára 2015 Komentáre11 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Osvetlenie v Nemocnici

Stred - Ulica A. Žarnova
06. novembra 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zodpovednosť

Sever - Špačinská cesta
26. júna 2014 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neprehľadný priechod

Sever - Saleziánska ulica
12. júna 2014 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nehodová križovatka

Západ - ulica Gejzu Dusíka
12. marca 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výjazd hasičskej techniky

Stred - Ulica Rybníková
06. januára 2014 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie

Stred - Ulica Študentská
06. januára 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Hradby

Východ - Ulica Hlboká
17. decembra 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie v meste

Stred - Ulica Dolnopotočná
15. decembra 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jama na ceste

Juh - Ulica Mikovíniho
15. decembra 2013 Komentáre14 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Svetelná križovatka

Juh - Ulica Nitrianska
15. decembra 2013 Komentáre5 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Mláka pred domom

Modranka - ulica Seredská
15. decembra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jama na ceste

Stred - Ulica Sladovnícka
15. decembra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nikam nevedúci cyklochodník

Sever - Saleziánska ulica
15. decembra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prechádzanie autobusovú zastávku

Juh - Bulharská ulica
22. septembra 2013 Komentáre18 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hrby na ceste

Sever - Ulica Veterná
26. augusta 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nevyznačené parkovacie miesta

Stred - Ulica A. Žarnova
12. augusta 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Parkovanie

Sever - Saleziánska ulica
23. júla 2013 Komentáre12 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vychádzanie z parkoviska

Sever - Saleziánska ulica
23. júla 2013 Komentáre1 Hodnotenie0