Dopravné značenie (prechody pre chodcov, semafory)

Padajúce značky

- Dr. Jánského


01. mája 2017

Zodpovednosť: Žiar nad Hronom

V riešení
 
Marec 2017

Uvoľnená značka

- SNP


16. marca 2017

Zodpovednosť: Žiar nad Hronom

V riešení
 
September 2016

Kruhový objazd na križovatke ulíc A.Dubčeka s Š.Moysesa

- Š.Moysesa


26. septembra 2016

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený