Čierne stavby a stavebné úpravy (budovy, ploty), V riešení

Nebezpečne trčiace plechy zo starého stánku

- Šoltésovej


17. mája 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení