Najnovšie

Neriešený
 
USER NAME HERE

Nepovolená skládka horľavého odpadu

Bernolákova
Hodnotenie0
Máj 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Voda v podchode

Kollárova
Hodnotenie0
Apríl 2016
Neriešený
 
USER NAME HERE

Visiace káble

Ulica Osloboditeľov
Hodnotenie0
Október 2015
Neriešený
 
USER NAME HERE

Verejné osvetlenie

Hviezdoslavova
Hodnotenie0
Jún 2015
Neriešený
 
USER NAME HERE

Nebezpečný múr

Bernolákova
Hodnotenie0
Január 2015
Neriešený
 
USER NAME HERE

Riziková križovatka na vstupe do obce

Mlynská
Hodnotenie0
Jún 2013
Neriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúce lavičky v rekreačnej zóne

Štúrova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Štúdia 3 umelých jazier pri našej obci

Mlynská
Hodnotenie0
Máj 2013
V riešení
 
USER NAME HERE

Uzamknute ihrisko pol roka bez pletiva

Jilemnického
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Neporiadok pri jazere Baňa

Štúrova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Dva vyschnuté stromy (brezy)

Štúrova
Hodnotenie0
Marec 2013
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Výtlk

Ulica Osloboditeľov
Hodnotenie1