Ján Kuciak, Martina Kušnírová ✝ 2018

Vyriešené podnety

Chladnicka vyhodena v lesoparku Berek

- Berek


11. marca 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Smetisko pod cestným mostom na Kapisztóryho ulici

- Komárňanská cesta


04. marca 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Február 2018

Odvoz vyzbieraného odpadu

- Komárňanská


28. februára 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Vrak auta odložený na zeleni

- Fajková


25. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Názov ulice

- G.Bethlena


24. februára 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Kábel elektrického vedenia na chodníku

- J.Simora


18. februára 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

Vyriešený
 

Nová parková cesta: Centrum mesta - sídlisko Juh

- Tabaková


01. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Január 2018

Nefunkčné verejné osvetlenie

- Tajovského


23. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neporiadok za bývalými kasárňami

- Žerotínova bašta


12. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Výtlk na ulici Roľnícka

- Roľnícka


11. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
December 2017

Znečisťovanie životného prestredia

- Športová


16. decembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Parkovanie na Jánošíkovej ul.

- Jánošíkova


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neohľaduplné parkovanie

- Andovská


10. decembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Vyriešený
 
November 2017

Potkany a myši na ulici SNP

- SNP


23. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený