Naposledy aktualizované, V riešení

T.G.Masaryka - neudržiavané živé ploty & dobre ukrytá značka!

- T.G.Masaryka


26. júla 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Náletové dreviny a čistota Centrum Mesta Nové Zámky - Tabaková

- Tabaková


24. apríla 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Prístup na chodník na ul. G. Bethlena pri Bille

- G.Bethlena


14. januára 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Blokovanie parkovacieho miesta

- Nábrežná


07. apríla 2016

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Polročné diery na hlavnej ceste S.H.Vajanskeho

- S.H.Vajanského


23. októbra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Oprava tankodrómu parkoviska na T.vansovej (bývala škola)

- T.Vansovej


23. októbra 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Pri udržbe chodníkov sa zabúda na priechody a chodcov(TGM a iné)

- T.G.Masaryka


04. januára 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Čierna skládka na konci Slovenskej ul.

- Slovenská


06. decembra 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Majzonove námestie - rozpadajúci sa oporný múrik

- Hlavné námestie


17. augusta 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Neodprataná pokosená tráva

- G.Bethlena


24. augusta 2016

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Komárňanská cesta - zanedbaná autobusová zastávka

- Komárňanská cesta


24. júna 2016

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Nelegálna (a neestetická reklama), zanedbané mestské plochy.

- M.R.Štefánika


04. apríla 2016

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Gogoľova ulica - parkovanie na chodníku (parkovisko o 20 metrov)

- Gogoľova


22. septembra 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Parkovanie na Gogoľovej ulici

- Gogoľova


20. decembra 2015

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Má mesto plán pravidiel parkovania a limitov pre osobné autá????

- Hlavné námestie


28. júna 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení