Naposledy aktualizované, Vyriešené podnety

Devastovanie verejnej zelene

- Bitúnková


15. decembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Ulica T.G.Masaryka - smetisko pod kríkmi

- T.G.Masaryka


22. novembra 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Trčiace káble zo zeme

- G.Bethlena


05. novembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Droty trciace zo zeme

- Pod kalváriou


06. novembra 2017

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Vyznačenie parkovacích miest na Roľníckej

- Roľnícka


29. septembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Zanedbané detské ihrisko

- S.H.Vajanského


31. marca 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Potkany na sídlisku Nábrežná

- Nábrežná


10. marca 2017

3 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Vypílenie stromov na Slovenskej ulici vo vodárňach

- Slovenská


24. februára 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nové ranné zatmenie svetiel v Nových Zámkoch

- Nitrianska cesta


20. októbra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Zarastené chodníky

- Gogoľova


12. júla 2016

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Komárňanská cesta - smetisko & "parkovisko" pred Colným úradom.

- Komárňanská cesta


02. februára 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Odpad - sutina po plynároch

- Jánošíkova


16. augusta 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Problematické videnie v križovatke

- Svornosti


11. júla 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Čo tak nechať sa inšpirovať? Alej líp na Podzámskej ulici.

- Komárňanská


21. januára 2015

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Podzámska: bol trávnik - je divoké parkovisko.

- Podzámska


27. apríla 2016

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený