znečisťovanie, Zeleň a životné prostredie, Najaktívnejšie

Neriešený
 
meno užívateľa

Mikovíniho-znečisťovanie-pôdy

Mikovíniho
14. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Mikovíniho-znečisťovanie-pôdy

Mikovíniho
26. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Krajinská cesta-znečisťovanie-pôdy

Krajinská cesta
01. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Hradištná-znečisťovanie-pôdy

Hradištná
19. septembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Háj-znečisťovanie-pôdy

Háj
30. marca 2020 Komentáre3 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pannónska-znečisťovanie-pôdy

Pannónska
06. mája 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Pannónska-znečisťovanie-pôdy

Pannónska
25. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Háj-znečisťovanie-pôdy

Háj
20. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Háj-znečisťovanie-pôdy

Háj
14. marca 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Dlhé-znečisťovanie-vody

Nové Mesto - Junácka
20. apríla 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Športová-znečisťovanie-pôdy

Športová
10. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Nová Pezinská-znečisťovanie-ovzdušia

Nová Pezinská
10. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Háj-znečisťovanie-vody

Háj
01. septembra 2022 Komentáre0 Hodnotenie0